Koning gaat voor oecumene

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een kerk. Tijdens een werkbezoek aan de hoofdstad deed hij ook een kerkelijk centrum aan. Hij koos voor een volop oecumenische gemeenschap, waar rooms-katholiek (parochie ‘De Graankorrel’), protestant (gemeente Zuidoost), evangelisch-luthers, evangelische broedergemeente en migranten van een baptistengemeente (Christian Baptist Church) samenwerken.

Het Koninklijk Huis berichtte zelf over het bezoek aan Amsterdam Zuidoost met de volgende bewoordingen: ‘Het werkbezoek eindigde in kerkverzamelgebouw ‘De Nieuwe Stad’. De Koning sprak met vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerkgenootschappen over hun positie in Zuidoost en de manier waarop zij bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in het stadsdeel. Het kerkcentrum is in 1993 tot stand gekomen en door vijf kerken gerealiseerd’.

Willem-Alexander was in Amsterdam Zuidoost om zich te laten informeren over het leven in de wijk. Hij sprak met medewerkers van verschillende organisaties, ondernemers en bewoners over de manier waarop mensen met verschillende achtergronden in de buurt samenleven, in hoeverre mensen zich thuis voelen in de buurt en wat de mensen in de wijk bindt.

Hij maakte een tochtje in de metro, bezocht een kinderboerderij, sprak in een jongerencentrum met moslims van diverse afkomst, die de moskee in de buurt bezoeken. Vervolgens sprak hij met de oprichters van IZI Solutions, een kenniscentrum dat coaching, cursussen en trainingen voor jongeren biedt. In het kerkverzamelgebouw De Nieuwe Stad praatte hij vervolgens met vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerkgenootschappen over hun positie in Zuidoost.

De komst van de koning naar de hoofdstad sluit aan bij eerdere werkbezoeken aan onder meer Rotterdam, Katwijk, Den Haag en Eindhoven, waarbij hij een indruk krijgt van in hoeverre mensen zich er thuis voelen.

Het kerkelijk verzamelgebouw De Nieuwe Stad was eerst gesitueerd onder garage Gliphoeve op winkelcentrum Ganzenhoef. Vanwege de stadsvernieuwing moest de kerk afgebroken worden en elders in de wijk opnieuw gebouwd. De Nieuwe Stad was eerst eigendom van de Gereformeerde Kerk. Deze kerk was ook de eerste en enige kerk in de Bijlmermeer. Dankzij de verkoop van de oude Nieuwe Stad aan de gemeente kon er met vier andere kerken samengewerkt worden, namelijk de Rooms-Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente, de Evangelische Broedergemeente en de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

De kerk heeft twee kerkzalen en vijf nevenzalen en een grote hal waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn ook een aantal migrantenkerken die in het weekend, maar vooral op zondag, gebruikmaken van de zalen. Op zondag zijn er van half tien tot zeven uur in de avond doorlopende kerkdiensten. De naam De Nieuwe Stad komt uit het Bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 21 vers 10 vv.

Onderdeel van de vieringen zijn onder meer Open Kring vieringen, één keer per maand op zaterdag om 17.00 uur met aansluitend een maaltijd. Deze dienst is tweetalig (Nederlands/Engels) en heeft een andere vorm dan de traditionele kerkdiensten. Men hoopt daarmee ook mensen te bereiken die wel geïnteresseerd zijn in kerkdiensten, maar zich minder thuis voelen bij de traditionele vorm.

In het beleidsplan van de protestantse kerk wordt verder uitgelegd dat men ook ouders in de gelegenheid stelt kinderen te laten opdragen. En dat men alternatieve levensverbintenissen van twee personen in hun huwelijk bevestigt.

Foto’s:
Van websites; de tweede is van het protestantse smaldeel van De Nieuwe Stad.