Orientaalse kennismaking

Er komt een informatieve en boeiende presentatie van oriëntaals-orthodox geloofsleven in Nederland. En u bent daarbij hartelijk welkom. De internationale kerken en migrantenkerken verenigd in SKIN en de Raad van Kerken in Nederland organiseren op zaterdag 22 oktober 2016 een symposium over en met de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.

Een aanleiding voor deze bijeenkomst is het verschijnen van het nieuwe boek van ds. dr. Jaap van Slageren getiteld ‘Wijzen uit het oosten, uit zo verren land. Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Over hun geschiedenis, liturgie en geboorteverhalen van Christus’ (voorjaar 2016). Een populaire editie van deze uitgave verscheen eerder bij de Raad van Kerken als geschenk voor mensen die als donateur het werk van de Raad steunen.

Met dit gezamenlijk initiatief beogen de twee interkerkelijke organisaties niet alleen het presenteren van het boek aan belangstellenden, maar ook om deze vitale en eeuwenoude kerkfamilie en haar vertegenwoordiging in ons land voor het voetlicht te brengen. Bovendien willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor de positie van deze christelijke geloofsgemeenschappen in de landen van herkomst en in de diaspora, waaronder die in Nederland.

Tijdens dit symposium hopen alle vijf in Nederland vertegenwoordigde Oriëntaals-Orthodoxe kerken zichzelf te presenteren aan de Nederlandse samenleving in het algemeen en aan christelijk Nederland in het bijzonder. Dit doen zij door diverse korte bijdragen te leveren vanuit de eigen kerkelijke tradities. De Eritrees-Orthodoxe Kerk zal het startsein geven met een liturgische dans. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin zal namens de Syrisch-Orthodoxe Kerk een toespraak houden over de rol en betekenis van poëzie in de eigen kerkelijke traditie. Hierbij zal hij ook poëzie voordragen in het Syrisch (de liturgische taal, een dialect van het Aramees). Bisschop Arsenios El Baramousy van de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Nederland zal spreken over het monastieke leven en de invloed hiervan op de christelijke gemeenschap. Hierna vertelt een vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk een verhaal uit deze traditie en verzorgt een koor van de Armeens-Apostolische Kerk een muzikale bijdrage.

Naast de vertegenwoordigers van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland zullen andere betrokkenen aan het woord komen, zoals aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk, voorzitter drs. Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland en ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN. Hierna neemt een aantal deskundigen, waaronder ds. Jaap van Slageren en drs. Leo van Leijsen, medewerker Oosterse Kerken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene, deel aan een paneldiscussie waarbij zij korte inleidingen verzorgen en de discussie met het publiek aangaan. Na de zegenbede is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de receptie in de vorm van een open buffet.

Iedereen is van harte welkom. Wel zouden wij het op prijs stellen als u zich wilt aanmelden, bij voorkeur per e-mail. Als u via rvk@raadvankerken.nl zich meldt, sturen wij het door. Wilt u ook vermelden met hoeveel personen u komt, dan kunnen we hier rekening mee houden. Bij voorbaat hartelijk dank. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Er is ook gelegenheid om het nieuwe boek van ds. Van Slageren te kopen voor een speciale prijs van €15,-.

Foto: Polycarpus (internetfoto Tubantia)