Vrouwenmantel kleedt naakte

In de kerken is eenvoud van belang: de drempel moet niet te hoog liggen voor het maken en begrijpen van het bloemwerk. Dat schrijft Tini Brugge in de inleiding bij het boek ‘Composities en boeketten: natuurlijk en eenvoudig’, dat ze samen met Anita Westhuis heeft gemaakt.

In 48 pagina’s krijg je leuke ideeën aangereikt voor schikkingen die het A-jaar van het bijbelleesrooster volgen. Je kunt er ook in algemene zin mee uit de voeten. Want een verhaal over de roeping van de eerste leerlingen hoef je niet per se de zondag na epifanie te doen, maar kan ook op een later moment. Al sluit de suggestie om in een vierkant, symbool van de vier hoeken van de aarde, met sneeuwklokjes te werken, al wel snel aan deze periode van de sluimerende winter doen denken.

Als leidraad voor de composities van de Paastijd zijn de werken van de barmhartigheid gevisualiseerd. ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ krijgt een verbeelding met geneeskrachtige kruiden. ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ krijgt een gezicht met het blad van de vrouwenmantel.

De zomerperiode krijgt het thema ‘pelgrimeren’ mee, leidmotief voor de kerken tot 2021. Het doel komt tot uitdrukking in het thema ‘Tot rust komen’. De samenstellers van de uitgave adviseren een slakkenhuisvormig pad te schilderen dat eindigt in een hart-vorm. ‘Bevestig een groen blad in het midden, eventueel een olijfboom’.

In de uitgave zijn ook gedichten en korte reflecties te vinden. Bij de pelgrimage is een tekst opgenomen van Andries Govaart. Dat eindigt met: ‘Tot rust gekomen is mijn ziel in mij. / U bent ons landschap, God, de ruimte van de tijd / geeft u alleen. / Met duizenden gaan we de tijden door, / zien torens aan de kim, kantwerk van licht en steen: / een nieuwe stad’.

Het boek is uitgegeven door stichting Docete (www.docete.nl). De uitgave kost 9,50 euro.