Italiaanse berichtgeving

Het religieuze persbureau ‘Servizio Informazione Religiosa’ uit Italië heeft berichten overgenomen van de website van de Raad van Kerken in Nederland en van de social media. Daarop werden we geattendeerd door een van de bestuursleden van de Raad. Het gaat met name om het bezoek dat een delegatie van de kerken vorige maand heeft gebracht aan minister-president Rutte. ‘Het persbureau neemt wel vaker dingen uit Nederland op, ook van de RvK en dat is natuurlijk heel verheugend’, aldus de tipgever.

Het Nederlandse bericht zette in op de wenselijkheid elkaar met regelmaat te spreken. Onderliggende gedachte is daarbij, dat het in Nederland helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is, dat de overheid en de kerken elkaar weten te vinden. Je moet met de geseculariseerde insteek in Den Haag altijd maar weer pushen om als kerken gezien te worden en gehoord te worden. Er is eerder sprake van een wat gereserveerde houding van de overheid. In het Italiaanse bericht komt dit minder sterk naar voren. 

Het Nederlandse bericht vermeldt exact wie onderdeel uitmaakte van de delegatie. Het gaat om een zorgvuldig samengestelde delegatie die qua kerkelijke variatie iets bedoelt te laten zien van het Nederlandse spectrum van kerken. Het Italiaanse bericht vermeldt alleen de rooms-katholieke delegatieleden. 


Tenslotte
het bericht op de Nederlandse website, wat aan de berichtgeving ten grondslag ligt: klik hier.