Overleg in torentje

‘Het is goed als we elkaar met enige regelmaat spreken’. Dat welkom gaf minister-president Mark Rutte aan de delegatie van de kerken, die dinsdag 13 september bij hem op bezoek was in het befaamde torentje. Ook vakminister Ard van der Steur en enkele ambtenaren woonden het gesprek bij.

Enkele jaren geleden was er een dergelijk overleg geweest in het Catshuis. Sindsdien waren er nogal wat verschuivingen in de bemensing van de kerkelijke posten. De ontmoeting diende dan ook om elkaar persoonlijk te ontmoeten, zodat mensen van de kerk en de overheid elkaar gemakkelijk weten te vinden op momenten dat het nodig is.

Het gesprek ging vooral over de plaatselijke inzet van vrijwilligers. De kerk is de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland en de inzet van deze mensen is van belang in een tijd dat participatie een kurk is waarop de samenleving drijft. De delegatieleden gaven verschillende voorbeelden van inzet van vrijwilligers, variërend van de vluchtelingenhulp tot zorg voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Dirk Gudde overhandigde de twee bewindslieden een exemplaar van de uitgave ‘Werk en welvaart van morgen’, waarin de kerken hun visie op sociaal-economisch terrein hebben uitgeschreven. Hij wees daarbij op het belang van onbetaald werk, op de christelijke-sociale traditie en op de noodzaak de waarde van een economie in meer te benoemen dan in ‘kengetallen’ van het bruto binnenlands product.

Er was ruimte om allerlei praktische voorbeelden te geven van hoe kerken op plaatselijk niveau een forum bieden van waar diverse bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten. Ook de inzet voor bijvoorbeeld vluchtelingen kwam aan de orde en het vredesgebed dat in plaatsen als Den Haag (Vredesplein) en Enschede (Walk of Peace) gestalte krijgt. 

Afgesproken werd dat er later dit jaar nog een vervolggesprek zal zijn met staatssecretaris Klaas Dijkhoff om over de vluchtelingenzorg te spreken. Van de kant van de kerken waren de volgende mensen bij de ontmoeting aanwezig: ds. René de Reuver als scriba van de Protestantse Kerk, mgr. Jan Liesen als vice-voorzitter van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie, drs. Dirk Gudde als voorzitter van de Raad van Kerken, de juriste Suzan Daalmans als secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, majoor Jeanne van Hal van het Leger des Heils, Kees Nieuwerth, vice-voorzitter van de Raad van Kerken, priester Ad van der Helm van het Haagse Beraad van Kerken en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken; de laatste is de enige die tijdens een eerdere ontmoeting met de MP ook aanwezig kon zijn.

Mark Rutte is nog niet zo lang geleden op bezoek geweest bij paus Franciscus. Hij noemde dat een inspirerende ontmoeting. De berichten daarover waren voor het Haagse Beraad van Kerken aanleiding geweest om de minister-president te vragen ook met de kerken in Nederland te spreken. Het gesprek sloot daar in zekere zin verder op aan; het was in ieder geval de reden dat ook het Haagse Beraad bij de ontmoeting aanwezig was. 

Foto’s:
Het statieportret voor het torentje
Gesprek van delegatieleden na afloop