Blinde vlekken

Hebben we werkelijk oog voor de ander of kijken we op het kritische moment weg? Welk licht valt er op ons leven? Dat soort vragen stellen de doopsgezinden met het jaarthema ‘Blinde vlekken’, dat ze voor 2016-2017 hebben gekozen. Het jaarthema maakt onderdeel uit van een langer lopend thema Pelgrimage van gerechtigheid en vrede.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft een jaarthemaboekje uitgebracht onder de titel ‘Blinde Vlekken’ en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk heeft een gespreksmap uitgebracht, bedoeld voor groepen die naar aanleiding van de pelgrimage verder op het jaarthema ‘Blinde Vlekken’ willen ingaan.

Het is voor de doopsgezinden het tweede jaar waarin de internationale pelgrimage op de agenda staat. Het eerste jaar hebben ze ingezet met het subthema Geroepen om te leven. Het tweede jaar gaat men op zoek naar blinde vlekken, want pas als je die in beeld krijgt kun je ook concreet iets doen, zo is de gedachte. ‘Zo nemen we onder de loep hoezeer we ons laten verleiden door uiterlijke successen en bezittingen. Hoe gaan we om met wraakgevoelens, en waarom willen we genoegdoening? Wat hebben de psalmen vol geweldstaal ons te zeggen? Onderweg komen soms pijnlijke zaken aan de orde, maar het kan een opluchting zijn om die op tafel te leggen en los te laten’.

‘Blinde vlekken zijn vaak hardnekkig’, staat er in het jaarthemaboekje. ‘Het zijn vaak vicieuze cirkels die zichzelf in stand houden doordat de ‘oplossing’ ervoor niet klopt en juist oproept wat iemand tracht te voorkomen. In de psychologie worden blinde vlekken ook wel met automatische gedachten vergeleken. De cognitieve gedragstherapie probeert die te bestrijden’.

De doopsgezinden laten in hun uitgave talloze voorbeelden zien van blinde vlekken. Marius van Hoogstraten vertelt bijvoorbeeld over een blinde vlek in een interreligieuze dialoog. Na een podiumgesprek erkende een mevrouw dat ze bang was voor moslims. ‘Ik weet al jaren dat er een kring bestaat, maar ik ben er nooit naartoe gegaan. Want ik ben bang. Bang voor moslims’.

De uitgave heeft ook allerlei praktische elementen, zoals een gebed van Wilma van de Linden

God met ons moet u het doen.
Met niemand anders dan wij, wilt u het doen.
Zo heeft U het afgesproken.
En daar klonk ons Amen op.
Vergeef ons, als we u niet herkennen,
U niet vinden passen in ons Godsbeeld.
Vergeef onze starre blik,
de tunnelvisie, ons wazig kijken,
de dichtgeknepen ogen.
En breng ons bij uw uitgestoken hand!
Amen

De gespreksmap is te bestellen bij de GDB (gdb@doopsgezind.nl en kost € 10 inclusief verzendkosten. Het jaarthemaboekje Blinde Vlekken is meegezonden met Doopsgezind NL, extra exemplaren zijn tegen verzendkosten verkrijgbaar via info@ads.nl Alles natuurlijk: zolang de voorraad strekt.