Walk 18 september actueel

Hoewel de vakantie is ingeluid, wordt er achter de schermen verder gewerkt aan de voorbereiding van allerlei activiteiten na de zomer. De walk of peace in Enschede is zo’n belangrijk evenement wat al in september plaatsvindt. PAX heeft inmiddels flyers en posters naar de drukker gestuurd, zodat het materiaal direct na de zomer kan worden verspreid.

In het kader van de Vredesweek organiseert PAX samen met de Raad van Kerken voor de tweede maal de Walk of Peace. Geïnspireerd op het PAX-thema ‘Vrede verbindt’ en geënt op de afkondiging van de ‘Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede’ van de Wereldraad van Kerken vindt de wandeling plaats in Enschede op 18 september 2016.

Er is voor Enschede gekozen onder meer omdat de Syrisch-Orthodoxe Kerk sterk vertegenwoordigd is in deze regio. Het gaat echter niet alleen om solidariteit met de Syrisch-Orthodoxe christenen, maar ook met andere minderheden, waaronder sommige Islamitische stromingen.

Wandelaars maken hun zorg kenbaar aangaande de oorlogen in Syrië en Irak én de recente spanningen in Turkije. Daarover zal ook een eindgesprek worden gehouden 18 september. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten, als ook in Turkije en de onrust die dit veroorzaakt bij vele burgers in Nederland en ook in Enschede en omstreken, vragen immers om onze aandacht.

Aan het eind van de Walk of Peace organiseren Pax en de Raad daarom in het Muziekcentrum een gesprek over de vraag hoe wij – gegeven alle internationale spanningen die ook van invloed zijn op onze amenleving – met elkaar in een vruchtbare dialoog kunnen blijven. 

De wandelaars bezoeken verschillende Enschedese gebedshuizen, wonen muzikale optredens bij en hebben toegang tot een culturele markt. Tijdens de wandeling zal de verbinding worden gelegd tussen de verschillende activiteiten waardoor mooie en onverwachte ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Mee lopen christenen, Syriërs, Duitsers, moslims, vluchtelingen en anderen die zich aangetrokken voelen tot saamhorigheid in vrede.

Het verslag van de eerste Walk of Peace: klik hier

Praktische informatie
De Walk of Peace: 18 september in Enschede.
Aanvang tussen 13:00 en 15:00.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Dit is inclusief lunch, toepasselijke hapjes en alle activiteiten tijdens de wandeling.

Aanmelden kan op de volgende websitepagina https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walkofpeace/

Op de foto boven de flyer / poster, die men kan inzetten (opvragen via Pax).