Religies eenduidig over Nice

Ook het Overleg van joden, christenen en moslims (OJCM) heeft in een publieke verklaring een veroordeling uitgesproken over de aanslag die in Nice is gepleegd. Hanneke Gelderblom, Jan Post Hospers en Driss el Boujoufi veroordelen het geweld en wijzen er op dat dit soort zaken op geen enkele manier iets met geloof te maken hebben.

‘Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het OJCM en alle andere hier aanwezigen wijzen deze orgie van haat met alle kracht die in ons is af. Wij zijn intens verdrietig over de doden en gewonden in Nice. Wij willen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden betuigen en wensen alle gewonden spoedig herstel’.

Het OJCM is één van de weinige organisaties wereldwijd die zo snel na een aanslag vanuit de gezamenlijkheid van religies weet te reageren. Dat komt, doordat de samenwerking in Nederland de nodige onderlinge afstemming heeft gekregen. Discussie was er wel over de vraag of het in de situatie van Nice belangrijk is om naar buiten te treden, omdat er nog veel onduidelijk is over de motieven en achtergronden van het drama. Mogelijk gaat het om een actie van een zieke man, die verder geen relatie claimt met religie. Desalniettemin heeft het OJCM een lijn uitgezet, waarin men helderheid wil blijven geven over de inzet van de religies in Nederland en de zorgen die men heeft over terroristische acties.

Talloze kerken en kerkelijke leiders hebben hun zorg en verdriet op een soortgelijke wijze geuit. De keus om juist op de avond van de nationale feestdag een aanslag te plegen zet de daad in een context die toch al macaber genoemd moet worden. De nationale feestdag staat voor de waarden van de Franse Republiek: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Deze waarden delen wij als christenen in Nederland met de Fransen.

De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft in een bericht op de website onmiddellijk gereageerd op de aanslag. ‘We leven mee met de Fransen en bidden voor de slachtoffers en wij blijven getuigen dat wij in een andere weg geloven, namelijk die van vrede en verzoening. We laten ons dat niet afnemen door mensen die de weg van haat en geweld kiezen’. De Haagse Gemeenschap had daarom het gebed op vrijdag 15 juli aanstaande op het Oecumenisch Vredesplein aan de gebeurtenissen. Hendro Munsterman reageerde in het Nederlands Dagblad op het initiatief en schreef dat christenen en andere mensen van goede wil ‘ tegen de feiten in blijven bidden om vrede’. Het ND plaatst daarbij een foto van jonge mensen die een briefje met een tekst op een vredeskruis plakken.

Er zijn in de achterliggende periode helaas diverse aanslagen geweest, zowel in Frankrijk als in andere landen. De landelijke Raad van Kerken heeft op die daden van terreur gereageerd met verklaringen en soms een bezoek en een bloemenlegging aan de ambassade. Meestal vonden deze activiteiten plaats in overleg met het OJCM. De drie monotheïstische religies laten daarmee zien dat ze vanuit hun geloof een bijdrage willen leveren aan de democratie en aan de vrede.

Op 18 september houdt de Raad van Kerken samen met onder meer Pax in het kader van de vredesweek een speciale vredeswandeling, waaraan iedereen kan deelnemen om het verlangen naar een vreedzame wereld te onderstrepen. Deze zogeheten ‘walk of peace’ wordt dit jaar in Enschede gehouden en staat in het teken van het streven naar vrede in Syrië en Irak. Ook deze tocht zal voeren langs godshuizen van de drie religies.

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in een persverklaring gemeld met afschuw kennis te hebben genomen van de aanslag in Nice. De bisschoppen bidden voor de doden en gewonden bij deze aanslag, voor hun familie en vrienden. Ook bidden zij voor de Franse samenleving en de wereldwijde gemeenschap, die op meerdere plaatsen te lijden heeft onder aanslagen. Ze zeggen onder meer, ‘dat respect voor ieder mensenleven en verlangen naar vrede en veiligheid de aanzet blijven tot solidariteit en dialoog, ondanks angst en verontwaardiging’.

René de Reuver, de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, schreef een gebed naar aanleiding van de ontwikkelingen, onder de oproep: ‘Bid voor Nic’: Ontferm U over allen die bang zijn en het liefst uit deze harde wereld zouden vluchten’.

Heer, uit de diepte van verbijstering en verslagenheid roep ik tot U.
Opnieuw hebben blinde haat en niets en niemand ontziende wraak dood en verderf gezaaid in het leven van velen.

Weer een aanslag.
Na Parijs, Bagdad, Istanbul, Brussel
en al die andere plaatsen wereldwijd waar mensen het leven lieten door aanslagen
nu in Nice.
Deze keer op de avond van een feestdag.

Uit de diepte roep ik tot U.
Heer, zie naar ons om.
Wij zijn bang.
Haat, woede en wraak verwoesten zoveel.
‘Luister, God, naar mijn gebed,
verberg U niet als ik om hulp smeek.’
Ontferm U over allen die rouwen om geliefden.
Ontferm U over alle gewonden die vrezen en vechten voor hun leven.
Ontferm U over allen die leven vol wrok en haat.
Ontferm U over allen die bang zijn en het liefst uit deze harde wereld zouden vluchten.
Die verzuchten:
‘Mijn hart krimpt in mijn binnenste,
doodsangst heeft mij bevangen, vrees en beven grijpen mij aan,
ik huiver over heel mijn lichaam.
Had ik maar vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken,
ver, ver weg zou ik vluchten, overnachten in de woestijn,
haastig beschutting zoeken
tegen de vlagen van de stormwind.’
Geef dat angst en haat ons hart niet vullen en ons uit elk-ander drijven.
Heer, ontferm U!

(De citaten zijn uit het bijbelboek Psalmen. Psalm 55: vers 2 en de verzen 5-9).

Foto’s:
Hanneke Gelderblom
Internetfoto uit Nice