Praat mee over werk

Het karakter van werken verandert. Het is aan ons allemaal om daar verantwoord mee om te gaan. Daarom organiseren we een studiemiddag over werk en welvaart op 14 september. Juist mensen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk kunnen hier een bijdrage leveren aan de bezinning, die je op andere plekken in de samenleving niet op die manier vindt. Praat mee van 13.30 uur tot 17.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort.

Het belooft een heel afwisselend programma te worden. Onder leiding van mevr. drs. Hillie van de Streek (lid van de beraadgroep samenlevingsvragen en directeur van de stichting voor christelijke filosofie) komen onder meer aan het woord: mgr. Gerard de Korte (bisschop van Den Bosch), ds. Dick Couvée (Pauluskerk in Rotterdam) en ds. Ruben van Zwieten (de Nieuwe Poort Amsterdam). Een zeer aantrekkelijk plaatje.

Verder werken mee: Carola Schouten, tweede kamerlid, en Trinus Hoekstra, secretaris van de beraadgroep samenlevingsvragen. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Kijk door het raam bij een gemiddeld bedrijf, vergelijk je indruk met de aanblik van het bedrijf dertig jaar geleden, en je weet het. Daar waar ooit mensen in een overall werkten, staan nu procesoperators naar klokjes te kijken. Of stap binnen bij een UWV en bespreek met iemand de profielen van de mensen die in de kaartenbak zitten en je krijgt er een idee van. Net als vroeger gaat het om mensen die onvoldoende aansluiting hebben op de kwaliteitseisen van werkgevers, met dit verschil dat die kwaliteitseisen vroeger anders werden geformuleerd dan tegenwoordig; en met nog een verschil: vroeger kon je met een kruiwagen een heel eind komen, maar in de huidige samenleving is de formulering van het curriculum vitae een nog dwingender criterium geworden.

Er is een neiging om al deze veranderingen over te laten aan de werking van de markt en de creativiteit van de scholen. Dat geeft onverantwoorde uitval bij mensen en leidt tot drop-outs, mensen die buiten het systeem vallen, die wegvallen uit de radar van de elites en die een enkele keer tot recalcitrant gedrag leiden of die simpelweg iedere vorm van ideologie uit handen laten glippen. De industriële baronnen en de intellectuele elites van de vrije markt hebben de neiging deze ontwikkelingen te bagatelliseren. Ondertussen wijzen de cijfers uit dat de tweedeling groeit, dat jonge mensen amper nog vaste aanstellingen krijgen, dat bepaalde landen met jeugdwerkeloosheid te maken hebben van dramatische proporties, dat mensen in toenemende mate worden aangesproken op mantelzorg, en dat globalisering nog te vaak als alibi wordt gebruikt om de filosofie van bedrijfsmanagement vrij baan te geven. Maar ook: dat oude functienamen verdwijnen en er hele nieuwe functies ontstaan, dat de scheiding werk en vrije tijd verandert, dat arbeidsmobiliteit in oude zin als reizigend van thuis naar een kantoor vervangen wordt door werken thuis en dat er een nieuwe laag van coördinatie en afstemming ontstaat.

De Raad van Kerken komt in de staart van de vakantie met een heel bulletin over al deze ontwikkelingen. Daarin wordt geprobeerd relevante vragen naar voren de brengen en de discussie op gang te brengen. Spannend is dat op het moment dat mensen uit de kerken met elkaar in gesprek gaan. Enerzijds omdat ze eerlijk moeten zeggen, dat kerken – tenminste in Nederland – soms een neiging hebben om zich op particulier erf terug te trekken en te volstaan met vragen van geestelijke en fysieke gezondheidszorg; anderzijds omdat dezelfde gesprekspartners verwoorden dat het serieus nemen van kerkelijke en bijbelse bronnen wel eens tot een revolutionaire visie kan leiden op wat werk en welvaart zou kunnen zijn.

Doe mee aan het gesprek en kom op woensdag 14 september naar Amersfoort.

Foto’s:
Ruben van Zwieten
Gerard de Korte
Hillie van de Streek
Dick Couvée