Nieuwe poll

U vindt op deze website een nieuwe poll. Aan de linkerkant van de pagina kan u uw mening geven over de veranderingen in het werk. Zijn dat zaken die een eigen dynamiek hebben?, hebben we specialisten om dat te regelen?, of gaat het om uitwerkingen die burgers amen maken? 

De vraagstelling sluit aan bij een studiemiddag die de Raad van Kerken organiseert over werk en welvaart op 14 september. Geef uw mening en geef daarmee impliciet imput aan de studiebijeenkomst met onder anderen dr. Gerard de Korte, ds. Ruben van Zwieten en ds. Dick Couvée. 

De oude poll ging over armoede in Nederland. Er waren drie opties hoe je die zou kunnen benaderen. De meeste mensen (57,8 procent, 129 mensen) meenden dat armoede het beste bestreden kan worden door het belasten van de topinkomens. Het zijn de stevigste schouders die de zwaarste lasten kunnen dragen. Zo’n 31,3 procent (70 personen) meenden dat daarvoor verdere nivellering nodig is. En 10,7 procent (24) vond dat het wel meevalt met de armoede in Nederland.