Verjonging bij CEC

‘We moeten onszelf de vraag stellen hoe de oecumenische formatie zich ontwikkeld heeft met nieuwe holistische benaderingen van educatie. Daarbij moeten we aansluiten bij het model van incarnatie als een theologische educatie die de hele menselijke persoonlijkheid includeert. Christus involveert de menselijke natuur (ziel, geest, lichaam, zintuigen, verbeelding), transformeert het en bereidt het voor om in de tegenwoordige samenleving te worden gezonden’.

Woorden van deze strekking schrijft Akaterini (Katerina) Pekridou in een formeel stuk over oecumene. Zij is aangesteld door de Europese Kerkenconferentie (CEC) als nieuwe dialoogsecretaris. Zij werkt op dit moment als research associate van het Instituut voor missiologie en de theologische studie van de Universiteit van Münster. Zelf is ze lid van de Grieks-Orthodoxe Kerk en vertrouwd met de oecumene, onder meer door klussen die ze uitvoerde voor Faith and Order van de Wereldraad en voor het Global Oecumenical Theological Institute.

Katerina Pekridou volgt in zekere zin Viorel Ionita op, die de functie van theologisch secretaris van de Europese Kerken vele jaren heeft uitgeoefend. De benoeming past bij de strategie van de nieuwe secretaris-generaal Heikki Huttonen, zelf net als Pekridou en Ionita lid van een orthodoxe kerk (Grieks-Orthodox), om een nieuwe insteek te zoeken voor de CEC. Pekridou is als vrouw so wie so in de minderheid bij de betaalde medewerkers van de CEC en omdat ze min of meer aan het begin van haar carrière staat, is ze door Huttonen ook binnengehaald om een nieuwe impuls aan het denkkader te geven.

In een studie die Katerina Pekridou eerder schreef over de oecumene gaat ze onder meer in op een holistische benadering van de oecumene. ‘Een holistisch karakter van de theologische educatie omvat een intergenerationeel en interdisciplinair perspectief in het combineren van spiritualiteit, bijbelse en pastorale zorg, missie en contextuele gebeurtenissen. We vergeten vaak dat Christus niet in de geschiedenis en in deze wereld kwam om ieder te plezieren of om compromissen te sluiten met de reguliere kosmische orde. Integendeel, hij kwam om uit te dagen en de bestaande structuren van de wereld en de status quo te transformeren (Mat. 10,34)’.

Naast Pekridou bestaat de staf in Brussel uit onder meer de genoemde secretaris-generaal Heikki Huttonen (Finland), Peter Pavlovic (Tsjechië), mevr. Doris Peschke (Duitsland), mevr. Erin Green (Canada), Frank-Dieter Fischbach (Duitsland) en Richard Fischer (Frankrijk). Richard Fischer zal op 31 augustus officieel de CEC verlaten. Hij heeft meer dan 21 jaar de organisatie gediend. Hij had onder meer bioethiek en educatie in zijn portefeuille.