Trondheim in 20 punten

Het centraal comité van de Wereldraad lijkt qua dadendrang op een gereformeerde kerk. Na afloop van een bijeenkomst zijn er tientallen besluiten en publieke verklaringen en aandachtspunten. Een deel daarvan is bedoeld als opdracht voor de staf en de organisatie om in de toekomst uit te werken. Een deel dient de publieke opinie te beïnvloeden. En een deel is eigenlijk vooral een bevestiging van het profiel wat men zelf wil hebben. We pakken een aantal wellicht herkenbare besluiten op. Wie de exacte teksten wil lezen of nog meer besluiten wil lezen kan terecht op de website van de Wereldraad. Hier komt een selectie:

1. Er komt een grote internationale oploop van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede in Amsterdam tweede helft augustus 2018. De bijeenkomst dient tevens als herdenking van de oprichting van de Wereldraad in 2048.

2. De Wereldraad gaat pelgrimsteams vormen van gerechtigheid en vrede om regio’s te bezoeken die enige solidariteit wel kunnen gebruiken.

3. De Wereldraad geeft in het kader van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede in 2017 extra aandacht aan Afrika en Nigeria. Mogelijk dat men in 2018 Korea extra aandacht geeft.

4. Er komt een studieconferentie over de kerk in 2018 in Pretoria. Het thema van de kerk is een van de centrale thema’s ook in het beleidsplan van de Nederlandse Raad van Kerken van 2017-2021.

5. Er komt een internationale wereldmissieconferentie van 8 tot 13 maart 2018 in Arusha, in Tanzania.

6. Er komt een interreligieuze analyse van religie en geweld op de eerstvolgende vergadering van het centraal comité. Het onderwerp is helaas zeer actueel.

7. De Wereldraad gaat verder werken aan een kindvriendelijke kerk, in samenwerking met Unicef. Je kan het programma vergelijken met een veilige kerk in Nederland. Er is op verzoek vanuit Nederland ook ruimte ingebouwd voor theologische en ecclesiologische reflectie.

8. De leiding van de Wereldraad heeft toestemming gekregen om de komende twee jaar handtekeningen te zetten onder stukken die met nieuwe kantoorruimte en gedeeltelijke verhuur daarvan te maken hebben. De Wereldraad is niet ongelukkig met de locatie van grond waarop de huidige gebouwen staan.

9. Alle leden van het centraal comité worden ingezet om niet-betalende lidkerken alsnog de portemonnee te laten trekken. Vijftien procent van de kerken heeft de laatste drie jaar niets betaald. Voor een assemblee trekt het aantal betalende leden altijd wat aan.

10. Het centraal comité heeft een verklaring doen uitgaan over Brexit. De situatie vraagt om een wijs leiderschap en oecumenische solidariteit.

11. Het centraal comité heeft het staakt het vuren in Colombia verwelkomd. Men heeft als kerk een belangrijke bijdrage geleverd in de doorbraak en zal ook de komende jaren energie steken in het uitbouwen van de verzoening.

12. De kerken wordt gevraagd om blijvende hulp om mensenhandel en migrantensmokkel tegen te gaan.

13. De Wereldraad wil een bezoek brengen aan West- Papua om de situatie van de mensenrechten aan de orde te stellen.

14. De Wereldraad roept op tot steun aan Porto Rico, omdat het land verstoken blijft van monetaire hulp en aan lager wal is geraakt.

15. De Wereldraad vraagt om support voor Palestijnse christenen en waarschuwt tegelijk voor een al te nostalgisch bijbelgebruik als het over Israel gaat.

16. De Wereldraad heeft drie nieuwe leden toegelaten. Voor Nederland en voor de Wereldraad zelf is de toetreding van de Dutch Reformed Church uit Zuid-Afrika heel bijzonder, gelet op de polarisatie die er in het verleden n.a.v. de apartheid is geweest. Ook toegelaten zijn: de Africa Brotherhood Church uit Kenia en de Gemeenschap van Baptistenkerken uit Centraal-Afrika.

17. De Wereldraad zal bijzondere aandacht blijven geven aan inheemse volkeren en aan de verzoening met hen en het verlangen hen recht te doen.

18. Speciale aandacht vraagt de Wereldraad aan de kerken in de strijd tegen HIV.

19. De Wereldraad kiest voor een stabiele lijn van inkomsten en uitgaven. In feite mikt men daarmee op een ambitieuze lijn, omdat juist de westerse landen veel bijdragen en daar de secularisatie het sterkst doorwerkt.

20. De Wereldraad heeft tien nieuwe mensen benoemd in het uitvoerend comité, waarbij het verlangen hoog op de agenda stond een gezonde doorstroming aan te houden. Als altijd is er op het moment van verkiezingen veel aandacht voor de balans met vrouwen/mannen, ambtsdrager/leek, ouderen/jongeren en gezond/met handicap. Dr. Sarah Watkins vatte samen dat de situatie in een generatie ingrijpend is veranderd. De Wereldraad was een organisatie van witte mannen met stropdas en nu zijn er vele kleuren, behoorlijk wat vrouwen en ook jongeren en enkele mensen met een handicap. Men onderzoekt voor de volgende bijeenkomst van het centraal comité de mogelijkheid om de orthodoxe kerken nog meer te bewegen vrouwen af te vaardigen en als dat niet lukt een vacature open te laten. Nu is het nog vaak zo dat westerse landen een vrouw extra leveren om alsnog in de buurt van de balans te komen.

De verkiezing van ds. Karin van den Broeke is voor Nederland een benoeming met unieke mogelijkheden om de onderlinge verbondenheid van Nederland met de Wereldraad uit te bouwen. 

Foto’s:
1. Caroline van der Veen, op dit moment de enige werknemer in Geneve met een Nederlands paspoort, ze onderhoudt onder meer de contacten met de donateurs.
2. Twee van de stewards, de meeste kwamen uit Scandinavië.
3. Onder het toeziend oog van Karin van den Broeke spreekt Olav Fykse Tveit de Koreaanse afgevaardigde aan; Tveit nam onlangs een eredoctoraat in Zuid-Korea in ontvangst. 
4. Nicola Brady, de onlangs aangetreden algemeen secretaris van de Ierse Raad van Kerken met op de achtergrond de afscheid nemende Hielke Wolters, die naar Nederland repatrieert. 
5. Links de bij verschillende Nederlanders ongetwijfeld bekende Indonesiër Pakpahan en rechts de doopsgezinde afgevaardigde vanuit Duitsland Fernando Enns, ook voorzitter van een taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede bij de Wereldraad. 

Artikelen en bijdragen die verschenen in het kader van deze vergaderingen in Trondheim van het centraal comité van de Wereldraad: 

Klik hier voor de tijdsbeelden van Agnes Abuom en Olav Fykse Tveit en Amsterdam 2018
Klik hier voor een bijdrage over religie en geweld (Kees Nieuwerth)
Klik hier voor een bijdrage over eenheid en Brexit (Karin van den Broeke)
Klik hier voor het gesprek over het Midden-Oosten
Klik hier voor de bijdrage over de pelgrimage van gerechtigheid en vrede (Kees Nieuwerth)
Klik hier voor de wandelgangen met Frank Chicane
Klik hier voor een onverwachte confrontatie tussen rabbi David Sandmel en dr. Quawas
Klik hier voor de benoeming van Karin van den Broeke en een video-gesprek met haar
Klik hier voor een bijdrage over kindveiligheid (Karin van den Broeke)
Klik hier voor een afrondende beschouwing (Karin van den Broeke)
Klik hier voor een impressie van enkele bijbelstudies
Hier komt een gesprek met Hielke Wolters, de Nederlander die de Wereldraad verlaat