Waardevolle benoeming

Ds. Karin van den Broeke is maandagmiddag 27 juni in Trondheim gekozen in het uitvoerend comite (executive comittee) van de Wereldraad. Het is uitzonderlijk dat een Nederlander zitting neemt in dit kernbestuur van de 345 kerken.

Ds. Karin van den Broeke werd gekozen uit de 154 leden van het centraal comite. Het kernbestuur telt 23 leden en werkt het beleid van de kerken uit, handelt spoedeisende zaken af, benoemt stafleden en controleert financien. Dr. Agnes Abuom uit Kenia is voorzitter van het uitvoerend comite.

Ds. Karin van den Broeke maakt sinds 2013 deel uit van het centraal comite. In die hoedanigheid bezocht ze onder meer Japan en Oekraine. In Nederland is ds. Karin van den Broeke namens de Protestantse Kerk in Nederland (waarvan ze preses is) lid van de Raad van Kerken en een speciale taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede, een taskforce die het belangrijkste thema van de Wereldraad populariseert voor de Nederlandse kerken.

Het is de bedoeling dat er in 2018 een conferentie van de Wereldraad van Kerken plaatsvindt in Amsterdam over het thema Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Het is dan precies 70 jaar geleden dat de kerkelijke koepelorganisatie werd opgericht. Het hoofdkantoor van de Wereldraad is te vinden in Geneve. 

Op een video van 4 minuten vertelt ds. Karin van den Broeke hoe ze de bijeenkomst in Trondheim ervaart, wat haar aanspreekt in de bijeenkomst van het Centraal Comité. Het gaat over de gesprekken met betrekking tot het Midden-Oosten, over de liturgie en over de jongerenbijeenkomst die in 2018 in Amsterdam gehouden zal worden.

Klik hier