2018 in Amsterdam

Ds. Karin van den Broeke heeft de Wereldraad van Kerken uitgenodigd om in 2018 naar Amsterdam te komen in het kader van het 70-jarig bestaan van de Wereldraad. Een goed moment om terug te kijken, het verleden te vieren, en om vooruit te blikken en te zien waar de kerken staan in het kader van de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Dr. Olav Fykse Tveit reageerde positief tijdens het Centraal Comite van de Wereldraad in Trondheim, woensdag 22 juni. Hij sprak van een interessante optie om verder te onderzoeken.

Tveit ging tijdens zijn speech in op het thema van de hoop. Hij noemde de hoop wezenlijk voor christenen. datgene wat je hoopt kan niet alleen iets voor jezelf zijn, maar staat per definitie ook open voor anderen. In die zin is de hoop een goede toetssteen van geloof. Hij ging verder in op het geweld dat op verschillende plaatsen met een legitimatie vanuit religieuze slogans wordt gepleegd. Hij riep zijn gehoor op die onderbouwing serieus te nemen. Alleen als religie een deel is van het probleem, kan ze ook een deel van de oplossing geven, zo zei hij.

Eerder op de dag hield ook de voorzitter dr. Agnes Abuom een tijdsbeeld voor aan de vergadering. ‘Er is in het evangelie wel ruimte voor meningsverschillen, maar er is geen ruimte voor onverschilligheid’, aldus de Anglicaanse voorzitter van de Wereldraad van Kerken. Ze maakte een analyse van de thema’s waar de Wereldraad zich mee bezighoudt de laatste jaren. Ze ging in op het gemak waarmee mensen wereldwijd de markteconomie omarmen. ‘Weelde wordt gezien als de ultieme oplossing van alle problemen’, zei ze. Hebzucht wordt ten onrechte niet gecritiseerd en onrechtvaardigheid heeft een legitieme basis gekregen. Een klein deel van de mensen leeft in weelde en miljoenen moeten in armoede zien rond te komen. 

Abuom komt zelf uit Kenia, net als de vorige secretaris-generaal van de Wereldraad Sam Kobia, die als gast het Centraal Comite bijwoont. Sam Kobia kent Agnes Abuom nog van de theologische opleiding, zo zegt hij zelf. Abuam gebruikte haar openingsspeech om er op te wijzen dat 800 miljoen mensen in absolute armoede leven, onder wie 90 miljoen kinderen. Nog eens 790 miljoen mensen zijn ondervoed.

Ze stelde vast dat de rijke wereld meer en meer de realiteit onder ogen zal moeten zien. Te vaak nog leidt die realiteit tot angstgevoelens. ‘De angst van de machtigen is minstens net zo gevaarlijk als hun hebzucht’. Abuom prees de kerken in Europa die een getuigenis geven door de angst te overwinnen en zich gastvrij op te stellen naar vreemdelingen. Het leverde een reactie op van een Duitse afgevaardigde, die de houding van de kerken in het westen nog te ambivalent vond.

De voorzitter van de Wereldraad refereerde in haar speech kritisch naar de wapenindustrie. Alleen al de Amerikanen verdienden er 10 miljard dollar aan de laatste jaren. Een groot deel van het wapentuig gaat naar landen als Israel en Egypte. Naast de VS noemde Abuom ook het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Israel en China als producenten.

Fernando Enns, afgevaardigd vanuit de Duitse kerken, merkte op dat ook Duitsland rustig in het rijtje genoemd mag worden en dat zijn doopsgezinde kerk zich inzet voor een vermindering van het wapentuig. Hij vroeg ook of Agnes misschien niet iets had moeten zeggen over de aanslag in Orlando, waar een discrimerende gedachte aan ten grondslag ligt naar homoseksuelen en transgenders. Agnes Abuom reageerde instemmend op de aanvulling van Enns.

De pelgrimage van gerechtigheid en vrede vraagt van de kerken openheid en introspectie, aldus de voorzitter van de Wereldraad. Ze drong aan op een beweging vanuit de retoriek naar de actie. ‘We bewegen ons van een cultuur van conferenties en verklaringen naar acties die hoop voeden en idee geven voor alternatieven’. Abuom riep op jongeren en vrouwen nog meer bij de pelgrimage te betrekken. Zij zijn creatief en zijn wellicht instaat om het organische aspect te vergroten en het cerebrale iets meer op de achtergrond te plaatsen.

Bij de opening van het Centraal Comite werden de stewards voorgesteld uit de verschillende landen. Er waren er 17, en bijna alle kwamen uit de Scandinavische landen. Bij het appel nominaal stond Olav Fykse Tveit even stil bij de benoeming van mr. Stanley Noffsinger. Hij is benoemd tot directeur interne zaken. In zekere zin volgt hij dr. Hielke Wolters op, die na het Centraal Comite weer in Nederland komt wonen. Noffsinger combineert enkele taken die voorheen bij Hielke en andere mensen waren ondergebracht. Noffsinger is lid van de Church of Brethren, een kerk met een duidelijke vredesvisie. Caroline van der Veen is voor zover bekend de enige met een Nederlandse nationaliteit die nog bij de Wereldraad werkt, ze is onder meer verantwoordelijk voor inkomstenwerving.

Foto’s: boven Agnes Abuom, vervolgens Caroline van der Veen, dan Fernando Enns (rechts, tijdens een wandeling / pelgrimage door Trondheim) en beneden Stanley Noffsinger.