E-flits, april 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Mediaweek
EO/IKON hebben aangegeven een mediaweek te hebben van 4 mei tot 15 mei waarin ze in diverse programma’s de blijvende aanwezigheid van de christenen en andere minderheden in Syrië en Irak aan de orde stellen. De Raad van Kerken voert met diverse partners campagne onder de noemer ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’. Yosé Höhne-Sparborth begeleidt vanuit de Raad van Kerken een team van EO/IKON in de regio en komt op 11 april terug naar Nederland.

Steun moslims en joden
Moslims en joden hebben de campagne voor een blijvende aanwezigheid van de kerk in Syrië en Irak ondersteund door een verklaring uit te brengen als OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims). Ze gaan ook in op de situatie van de vluchtelingen en de veiligheid van gebedshuizen in Nederland. Lees meer.
 
Brussel
Joden, christenen en moslims hebben gezamenlijk bloemen gelegd bij de Belgische ambassade en een gesprek gevoerd met de ambassadeur. Ze willen verbondenheid uitdrukken na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel. Ook het periodieke oecumenische vredesgebed in Den Haag van vrijdag stond in dat kader. Lees meer
 
Nieuwe rituelen rond 4 en 5 mei
Het Genootschap voor Liturgiestudie in Nederland organiseert op vrijdag 15 april van 13.30 uur tot 16.30 uur een bijeenkomst in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4 in Den Bosch. Dr. Esther Captain (hoofd onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei) houdt een inleiding over de viering van 4 en 5 mei en de ontwikkeling van rituelen rond deze data. Vanuit de Raad zal een reactie worden gegeven. Opgave via kojoosse@planet.nl.

Beleving kerken
Vertegenwoordigers van kerken en diverse organisaties gaan op 8 april in gesprek over de uitgave ‘Beleving eucharistie en avondmaal’. Vooral de beleidsmatige uitdagingen voor de toekomst komen aan de orde.

Participatie
De stichting Hulpverlening Lochemse Kerken bestaat tien jaar en viert dat met een symposium op 22 april vanaf 14.00 uur in het Kulturhuis Laren. Het gaat over armoedebeleid met de titel ‘Meer dan een druppel op de gloeiende plaat’. Ook vanuit het landelijke bureau wordt medewerking verleend.

Dag van Arbeid
De Raad van Kerken heeft een speciaal tijdschrift verspreid over ‘Sociale ongelijkheid’. Het materiaal kan goed gebruikt worden op de dag van de arbeid 1 mei. Er zijn nog exemplaren te koop via rvk@raadvankerken.nl. Prijs: € 3,50 (incl. portokosten).

Kerkennacht
De organisatie van de Kerkennacht (de eerstvolgende editie is in het weekend van 23 tot 25 juni 2017) zoekt nog een vrijwilliger voor de communicatie via sociale media (facebook). Op de website van de Raad is een speciaal blok ingeruimd met recente informatie van de kerkennacht. Klik hier.

Herademing
Het tijdschrift Herademing heeft de pelgrimage als jaarthema gekozen voor een viertal edities. De eerste editie gaat over het begin van de pelgrimage, de poort om tot pelgrimage te komen. Lees meer.

Gaten sociale stelsel
Er vallen steeds meer gaten in het sociale stelsel. Dat zei prof. dr. Herman Noordegraaf naar aanleiding van de start van het knooppunt Kerken en Armoede. Inmiddels hebben al 480 mensen een gratis abonnement genomen op de nieuwsbrief van het knooppunt. Wilt u ook geïnformeerd blijven? Klik hier.

Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, no. 4, 2016 van de e-flits.