Herademing over pelgrimeren

‘Bij pelgrimeren word je je al gaande bewust van wat er in je omgaat aan angst en verlangen, twijfel, onzekerheid en vertrouwen. Wandelen brengt een spirituele ervaring teweeg. Dan wordt een pelgrimage een beeld van de geestelijke weg’.

Zo schrijft Kitty Bouwman in de opmaat van het blad ‘Herademing’. Het blad begint aan een nieuwe jaargang en de redactie heeft besloten om ‘pelgrimeren’ als jaarthema te kiezen. Dat betekent tot vier keer toe smullen voor iedereen die de ‘pelgrimage van gerechtigheid en vrede’, waartoe de Wereldraad heeft opgeroepen, een warm hart toe draagt.

Het blad geeft een waardevolle verdieping aan het thema, een aanzet tot verandering bij mensen persoonlijk. Dat kan een goede basis zijn om uiteindelijk samen ook aan maatschappelijke veranderingen te werken. Kitty Bouwman schrijft: ‘Mensen hebben verschillende motieven om aan een pelgrimage te beginnen. Sommigen willen spirituele ervaring opdoen in de natuur. Anderen zoeken een nieuwe start in hun leven. Weer anderen staan voor een wending en zoeken naar nieuwe, nog ongekende krachten in zichzelf. De ware beweegreden evenwel ligt steevast dieper. Pelgrims worden door een innerlijke onrust gedreven; het is de oorspronkelijke beweging van het hart. Een pelgrimage is de weg gaan van het verlangen naar iets dat groter is dan ons hart’.

Kitty Bouwman legt uit, dat men in vier edities een verdere uitwerking maakt van het thema. De eerste Herademing (die van maart 2016) gaat over ‘de poort uit’. De tweede heeft als thema: ‘onderweg’. De derde ‘reisgenoten’. En de vierde: ‘bestemming’.

De eerste special over pelgrimage gaat dieper in op het vertrek. ‘Op weg gaan is opbreken uit het veilige en vertrouwde heden naar een lokkende en tegelijk onzekere toekomst’, aldus Jan Kraaijeveld in Herademing. Hij wijst op de angst die aan een vertrek ten grondslag ligt. ‘Je moet er wel voor weg uit je vertrouwde omgeving, een lange reis maken, loskomen van je vertrouwde omgeving. En dus de spanning of ik dat durf of ik dat kan’. Er is altijd angst. Die angst is nodig en in zekere zin ook productief. Angst kan een vriend zijn, omdat het aandringt op verandering en aanmoedigt een leerproces aan te gaan.

Claudia Theinert verwoordt het in de uitgave als volgt: ‘Het zijn vaak vooral crisismomenten, die ons gevoelig kunnen maken voor de roepstem van ons hart om de weg van onze bestemming te vinden. Naar mijn overtuiging brengt een crisissituatie niet alleen onszelf, maar ook God in beweging. Elke crisis is voor God een gelegenheid om een situatie van onheil om te vormen tot een situatie van heil en bevrijding’. Theinert verwijst hiermee naar de uittocht van Israël uit de ballingschap.

Herademing verwijst voor het pelgrimsschap naar ervaringen van woestijnmonniken, die met hun vaderspreuken grote invloed hebben op de christelijke spiritualiteit. Thomas a Kempis schrijft daarover in de ‘Navolging van Christus’: ‘Hoe sober en onthecht hebben de heilige Vaders in de woestijn geleefd. Wat een zware en langdurige bekoringen hebben zij doorstaan. Wat zijn zij vaak gekweld. Wat een talrijke en vurige gebeden hebben zij God opgedragen. Wat een strenge vasten hebben zij beoefend. Wat een grote ijver en vurigheid hebben zij gehad om geestelijk vooruit te gaan. Wat een felle strijd hebben zij gevoerd om hun gebreken te temmen. Wat hebben zij hun aandacht zuiver en oprecht op God gericht gehouden’.

Het blad Herademing (48 pag.) wordt uitgegeven door uitgeverij Kok. Men kan een abonnement nemen via abonnementen@kok.nl en afzonderlijke nummers kosten € 9,75 aan te vragen via de abonnementenadministratie.