Kruiswegstatie op asfalt

Een actuele toepassing van de kruiswegstatiën. Zo kan je de boodschappen wel typeren die met krijt op het asfalt werden geschreven bij het detentiecentrum op Schiphol. De taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede van de Raad van Kerken hield daar op 20 maart een liturgische wake.

De taakgroep organiseert tenminste twee keer per jaar een oecumenische activiteit. Eén keer rond 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie –thema gerechtigheid- en één keer rond 21 september, de internationale dag voor vrede –thema vrede. Op palmzondag 20 maart hield de taakgroep samen met het Jeannette Noëlhuis en het studentenpastoraat Amsterdam een liturgische wake bij het detentiecentrum voor ‘illegaal verklaarde’ vluchtelingen op Schiphol onder het motto: ‘Ik zat gevangen en jij hebt me bezocht’.

Een dertigtal mensen verzamelde zich op de parkeerplaats bij deze enorme gevangenis. Na een korte verwelkoming en het zingen van het Taizé lied ‘Als alles duister is’ liepen de deelnemers om de muren van het detentiecentrum heen. Achter de ramen stonden gedetineerde vluchtelingen die enthousiast zwaaiend reageerden. De deelnemers schreven met krijt boodschappen van solidariteit op het asfalt. Telkens werd een andere ‘statie’ gekozen bij een andere raampartij van het complex. En er klonk een lied: ‘Door de wereld gaat een woord’, met het tweede couplet dat zo toepasselijk is op de situatie van de vluchtelingen: ‘Menigeen ging zelf op pad – daar hij thuis geen vrede had- eeuwig heimwee spoort hem aan- laat ook hem het woord verstaan’…

Bij de hoofdingang gaf men een attentie af voor de gedetineerden: chocoladerepen en de door een deelneemster helemaal uit Friesland (!) meegenomen duumkes! Uiteindelijk teruggekeerd op de parkeerplaats sprak Kees Nieuwerth, voorzitter van de taakgroep, de volgende zegenbede uit:

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijk antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang is in onze harten

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en uitbuiting van mensen
zodat we mogen werken voor
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede

Moge God ons zegenen met tranen
te plengen voor hen die lijden door pijn,
verdrukking, verstoting, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost

En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
Dat het onmogelijk is.

De taakgroep is van plan op zondag 18 september een walk of peace te houden, en wel in Enschede, aanvang 13.00 uur. Deze activiteit valt in de vredesweek.