E-flits, februari 2016

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Campagne
Kerken en christelijke organisaties houden een campagne voor een blijvende aanwezigheid van kerken en minderheden in Syrië en Irak. Iedereen wordt opgeroepen in eigen kring daar aandacht voor te vragen. De campagne loopt tot 1 juni en als logo is een afgebroken kruis gekozen met de tekst: Hoop voor de kerk in Syrië & Irak. Voor de regelmatige updates over de campagne kan men de website van de Raad raadplegen.

Peiling
De campagneleiding houdt ook een peiling naar de bekendheid met de situatie in Syrië en Irak. Wilt u meedoen en/of in eigen kring de peiling laten invullen? Voor de informatiepagina over Syrië en Irak: klik hier. Daar wordt vandaag of morgen ook de peiling geplaatst.

Beeldvorming
De studiemiddag over beeldvorming verschuift van 26 februari ‘s middags naar 17 juni ‘s ochtends (10.00 uur) Daardoor kan het aansluiten op de open middag die ‘s middags plaatsvindt op 17 juni (13.30 uur). Opgave voor open middag of voor beide activiteiten via rvk@raadvankerken.nl

Veiligheid
De Raad gaat met enkele kerken in gesprek over het document ‘de kerk: een veilige plek’. Doel is het aantal ondertekenaars te doen toenemen. Door het thema bespreekbaar te houden zal een ieder nog alerter zijn op de condities die een veilig klimaat creëren, zo is de gedachte.

Euthanasie
De plenaire Raad spreekt op 17 februari over het thema euthanasie en de laatste levensfase van een mens. Het is vanuit de lidkerken aangedragen vanwege de actualiteitswaarde en het inzicht dat kerken een bijdrage aan de bezinning kunnen leveren.

Athenagoras
Metropoliet Athenagoras Peckstadt, bisschop van het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel, komt op formeel bezoek naar Nederland en zal op 17 februari in gesprek gaan met de Raad van Kerken. Het gaat over de positie van de orthodoxie in Nederland en de oecumenische bijdrage vanuit Nederland aan onder meer de orthodoxie.

Sociale ongelijkheid
Met het nieuwe Oecumenische Bulletin verschijnt er een speciale uitgave over sociale ongelijkheid. Het materiaal kan worden gebruikt voor biddag, dankdag en zondag van de arbeid. Te bestellen bij de Raad van Kerken voor € 3,50 (incl. portokosten).

Paashomilie
Iedereen die dat leuk vindt kan een homilie in het kader van Pasen toesturen naar het bureau van de Raad. Een deel van de ingezonden meditaties wordt op de website geplaatst en een deel verschijnt in een publicatie volgend jaar. Men moet wel naam en kerkgenootschap en eventueel bijbelse tekst vermelden die als uitgangspunt is gekozen.

Leesrooster
Het Oecumenisch Leesrooster wordt voortaan ook ondersteund door het Tijdschrift voor Verkondiging. Daarmee breidt zich het aantal bronnen dat gebruik maakt van het leesrooster verder uit. De Eerste Dag ging het Tijdschrift daarin voor. Het Tijdschrift voor Verkondiging is integraal op internet te raadplegen. Meer informatie: klik hier.

Kerkennacht
Het moderamen spreekt met het bestuur van de Stichting Kerkennacht over een andere bestuursstructuur. Doel is de stichting formeel met de Raad te verbinden als taakgroep. De eerste kerkennacht zal weer worden gehouden in 2017.


Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de gratis flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 9, no. 2, 2016 van de e-flits.