Kerken bezig met Passion

The Passion heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de meest bekeken programma’s met een christelijke signatuur. Steeds meer kerken haken daarom in op het kijkcijfercanon. De Raad van Kerken in Amersfoort behoort bij de voorhoede in dezen. Geen wonder, want The Passion komt dit jaar uit de Keistad.

Vorig jaar vonden er al twee bijeenkomsten plaats waar de projectorganisatie van de EO/KRO en de Raad van Kerken Amersfoort elkaar ontmoetten. Er waren zo’n 100 bezoekers. Het enthousiasme was groot. Er werd in groepjes gebrainstormd over de vraag: Wat zouden de kerken rond The Passion kunnen doen?

EO/KRO zetten uiteraard zelf een publiciteitsoffensief in. Lokaal zal dit worden toegespitst op wat de kerken doen. Ds. Machiel van der Giessen (voorzitter van de Raad van Kerken in Amersfoort) vertelde erover bij RTV Utrecht en zal te zijner tijd een update geven aan de regionale omroep.

Leendert de Jong, Marja Brak en Koos van Noppen maakten plannen en zullen met een speciaal magazine komen voor mensen die door The Passion geïnteresseerd zijn in wie Jezus is.

Er komt een centraal jongerenprogramma in de stad. De Protestantse Gemeente Amersfoort stelt geld beschikbaar om professionele hulp in te huren. Jongerenwerker Kristel de Fijter-van der Loop is bij de voorbereidingen betrokken. Op maandag 18 januari is er een aftrap gegeven voor alle jongerenwerkers (zowel professioneel als vrijwillig).

Ook de scholen doen mee in Amersfoort. Er is lesmateriaal beschikbaar dat past bij The Passion. Ook krijgt men de mogelijkheid voor een les van een gastdocent. Judith Kruit coördineert dit.

De feitelijke Passion vindt plaats op 24 maart. Er zullen naar verwachting zo’n 25.000 mensen op af komen. Via de televisie bereikt men een miljoenenpubliek. De Raad van Kerken Nederland heeft er in een gesprek met de EO/KRO op aangedrongen in een vroeg stadium kerken te informeren, zodat men in programma’s – ook buiten Amersfoort – op het mega-evenement kan inspelen.

Eén van de mogelijkheden, die men in Amersfoort aanreikt als kerken, is: gezamenlijk televisiekijken. De kerken maken het mogelijk voor wie dat wil op een centrale lokatie de Passion op tv te volgen. Dat is leuk. Je kan dan ook ervaringen uitwisselen.