Tijdschrift voor Verkondiging

Het Oecumenisch Leesrooster wordt ook ondersteund door het Tijdschrift voor Verkondiging. Daarmee breidt het aantal bronnen om te gebruiken bij het leesrooster zich verder uit. De Eerste Dag maakt altijd al gebruik van deze indeling van de Raad van Kerken. Het Tijdschrift voor Verkondiging (TvV) heeft zich vernieuwd door de papieren versie te beëindigen en integraal op internet te verschijnen.

Na een jaar blijkt deze transitie bijzonder succesvol te zijn geweest. Van nog geen duizend abonnees is het bereik van het tijdschrift verveelvoudigd naar ruim zevenduizend gebruikers die de site vaker dan incidenteel gebruiken. TvV biedt bij het Oecumenisch Leesrooster, namelijk bij de lezingen volgens het Romeins Missaal, elke zon- en feestdag een gedegen exegese en een preekvoorbeeld. TvV heeft een oecumenische en academische signatuur. Het is een vaktijdschrift voor predikanten, maar ook een goudmijn voor bijbelstudiekringen en leerhuizen. Digitaal en gratis, namelijk bekostigd door de Minderbroeders van Vlaanderen en Nederland.

Het TvV heeft onlangs ook twee boeken uitgebracht die het gestructureerd en actueel Bijbellezen verder willen stimuleren. De boeken willen de epistellezing volgens het Oecumenisch Leesrooster doen lezen en uitleggen volgens de huidige stand van het Paulusonderzoek. Het gaat om de titels: Paulus zelf en In naam van Paulus, beiden zijn uitgaven van Skandalon in samenwerking met Tijdschrift voor Verkondiging (TvV).

Henk Janssen ofm, deken emeritus van Arnhem, en ds. Klaas Touwen hebben de twee Paulusboeken uitgebracht. Het eerste, ‘Paulus zelf’ (2014, met inmiddels een tweede druk), is een bespreking van zijn zeven – zoals de auteurs zeggen: ‘echte’ – brieven die in het Nieuwe Testament hun plek hebben gekregen. De aanhalingstekens van ‘echte’ geven aan dat deze brieven weliswaar door Paulus zelf zijn gedicteerd of geschreven, maar er is een redactie overheen gegaan: teksten zijn samengevoegd of aangevuld.

Het tweede deel, ‘In naam van Paulus’ (november 2015), behandelt zes aan hem toegeschreven brieven die eveneens in de Bijbel zijn opgenomen en die door de auteurs worden gekwalificeerd als ‘pseudepigrafie’, brieven van later tijd, die op Paulus’ naam zijn gesteld om aan gezag te winnen. Naast de genoemde scribenten zijn diverse nieuwtestamentici uit Nederland en Vlaanderen aangetrokken als medeauteurs.

Zie ook: www.tijdschriftvoorverkondiging.org