Zorg over bombardementen

Nu een kamer- meerderheid lijkt in te stemmen met het bombarderen van IS in Syrië is de kans groter geworden dat het kabinet zal besluiten een nieuwe stap te zetten in de oorlog die in het Midden-Oosten wordt uitgevochten. Vanuit de kerken klinken er kritische geluiden.

Yosé Höhne-Sparborth, lid van de Raad van Kerken namens de Basisbeweging, reageert teleurgesteld. ‘Je kunt de problemen van een guerilla-oorlog niet oplossen met bombardementen’, aldus Höhne, die onlangs nog op bezoek was in Kirkuk.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit schreef in december een brief aan de volksvertegenwoordigers, waarin men vraagt af te zien van nieuw geweld. ‘Geweld is niet een middel om conflicten in te gaan, laat staan om conflicten te beëindigen’, aldus de doopsgezinden. ‘Het bombarderen van doelen op de grond zal niet kunnen zonder het verlies van mensenlevens, levens van mensen die vaak niets met het conflict te maken hebben’.

De voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, waarschuwde in zijn kerstoverweging voor ‘een blind vertrouwen in de oplossende werking van geweld’. De inzet van militaire middelen is een politieke afweging, maar vanuit de kerken worden er kritische vragen gesteld bij deze benadering. Gudde: ‘Wij blijven vanuit de kerken aandringen op de inzet van vreedzame middelen. Wij bidden voor het welslagen van de vredesbesprekingen’.

Diverse media hebben gemeld, dat Nederland mogelijk gaat meedoen aan de luchtaanvallen op terreurgroep Islamitische Staat in Syrië, nu ook de PvdA-fractie daarmee akkoord is gegaan. Het is aan het kabinet om conclusies te trekken. Op dit moment bestrijden vier Nederlandse F-16’s vanuit een basis in Jordanië alleen IS in Irak.