Like DutchReligions

Like de officiële Facebookpagina van het Overleg van Joden, Christenen en Moslims (OJCM), voorheen Cairo-overleg.

Dit is een informeel overleg van vertegen-woordigers van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK); het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ); de Raad van Kerken in Nederland (RvKN) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Het doel van het OJCM is het bevorderen en onderhouden van goede relaties tussen genoemde religieuze organisaties onderling, maar ook tussen religies en de Nederlandse samenleving.

Op de tijdlijn vindt u regelmatig belangrijke updates van het OJCM, of van een bij het OJCM betrokken partners.

U kunt de pagina liken via deze link: https://www.facebook.com/DutchReligions