Zinvolle maaltijd

Na een eerste succesvolle ‘zinvolle maaltijd’ in Amersfoort, was er onlangs een tweede bijeenkomst volgens hetzelfde concept. In de vastenperiode, werd in de Oud-katholieke kerk in Amsterdam-Zuid een ‘zinvolle maaltijd’ gehouden. Zinvolle maaltijden zijn een initiatief van de Raad van Kerken om, georganiseerd vanuit de kerken, samen stil te staan bij wat we eten en vragen die daarbij komen kijken. Vragen over de wijze waarop we eten, herkomst van eten of betekenis van eten. 

De maaltijd werd gehouden met zo’n tien deelnemers. Er waren leden van de werkgroep Ecologie en Duurzaamheid en er waren gasten speciaal voor deze gelegenheid gevraagd, zoals Peter-Ben Schmidt.

Elk van de drie gangen had een eigen hoofdsmaak (zuur, verdieping en zoet), en werd steeds gestart met 5 minuten eten in stilte. De deelnemers merkten dat dit bijdraagt aan het bewustzijn wat je eet en wat je proeft.

Tussen de gangen door was tijd voor bezinning en gesprek. Jan-Jorrit Hasselaar droeg een tekst van Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie. Deze tekst heeft Erik Borgman voorgedragen tijdens de Rondetafel met de Patriarch. De Patriarch staat bekend om zijn inzet voor duurzaamheid (natuur, ecologie). De Rondetafel werd vorig jaar werd gehouden ter ere van het bezoek van de Patriarch aan Nederland. Borgman riep in zijn bijdrage op om de aarde te behandelen zoals je eigen lichaam. De aarde komt tot ons door ons voedsel en dit brengt een intrinsieke oproep met zich mee om haar te verzorgen. Het perspectief van rentmeesterschap staat doorgaans voor een aarde die buiten onszelf staat. Het gesprek aan tafel ging daar op door, of we ons in deze oproep herkennen, of je dit kunt en hoe, en wat de mogelijke gevolgen zijn van zo’n benadering.

De lezing en het voedsel leidden ook tot een gesprek over bewustzijn. Sommigen aan tafel hadden nog de tijd meegemaakt waarin het not-done was om op straat te eten. Een ander gaf daarop aan dat ze ook op straat wel degelijk bewust eet en drinkt. Het levert een moment van rust en genieten op. En hoe eten we thuis? Met tv of radio aan, zoeken we gezelschap op om mee te eten, dekken we wel of niet te tafel, hoe bereiden we het eten, en met wat voor ingrediënten. We concludeerden dat ieder op zijn eigen manier ‘bewust eten’ invult, wat prima is. Het gesprek tijdens een zinvolle maaltijd draagt bij aan stilstaan bij ingesleten gewoontes, en is een mooi moment voor herbezinning.

De werkgroep Ecologie en Duurzaamheid werkt menusuggesties nog verder uit, met daarbij suggesties voor de organisatie en het publiceren van inspirerende teksten die op een thema aansluiten.Natuurlijk kan men ook zelf een combinatie maken door één en ander op elkaar af te stemmen.