Wereldwijde Pasen

Het Paasfeest is wereldwijd gevierd met speciale diensten, gewijde momenten en ontspannen ontmoetingen. Een kleine collage hier van wat er op diverse plaatsen is gebeurd. Het christendom is wereldwijd verreweg de grootste religie en dat merk je als je alle plaatjes bekijkt die er op internet te vinden zijn bij speciale gelegenheden, zoals nu bij het feest van de opstanding van de Heer.

Het Paasfeest is het grootste feest dat de christenen kennen. In de opstanding van de doden doorbreekt zich de cirkel van opstaan-blinken-en-verzinken. In talloze geloofsbelijdenissen en in verschillende bewoordingen keert het heilsfeit terug. ‘Ik geloof in de opstanding der doden’, zegt de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis waarop de diverse kerken elkaar vinden in oecumenisch verband.

Een historische keus maakte afgelopen week het Nederlands Dagblad door dwars op de voorpagina een kruis aan te brengen. Ooit stelde Diemer voor, om voor Pasen de krant (dat was nog voor de Kwartet-bladen, later opgenomen in Trouw) met het bericht te openen ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Zijn voorstel haalde het toen niet. Het Nederlands Dagblad heeft het wel aangedurfd om een bijzondere opening te maken voor deze bijzondere dagen (zie foto 4).

Ook vanuit Nederland een foto van een meditatieve wandeling, uitgevoerd door ds. Ad van Noord bij het IJsseldorp Wilsum. Een bijzondere manier om het karakter van stille zaterdag te onderstrepen.

Verder foto’s van oorlogsgebieden: in de universiteitsstad van Kenia waar de verschrikkelijke aanslag plaatsvond en Irak. En een bijna zomers tafereel uit de Verenigde Staten, een kindernevenactiviteit naast de kerk. 

1. Een mega-ontmoeting te vinden in Zuid-Korea.

2. Een oecumenisch getuigenis van de kerken in Indonesië.

3. Een nachtelijke viering in China.

4. Het Nederlands Dagblad opende op vrijdag de krant wel heel bijzonder met een groot kruis op de voorpagina. 

5. Een meditatieve tocht door de uiterwaarden van de IJssel. 

6. Een bezinning in Garissa, waar zoveel christelijke studenten zijn vermoord. 

7. Een kerkdienst in Irak, waar IS teruggedreven wordt.

8. Een romantisch tafereeltje uit de Verenigde Staten van een nevenactiviteit.