Ontmoeting of isolement?

De Raad van Kerken in Nederland wijst u in onderstaand bericht graag op de mogelijkheid om de Sja’ar Conferentie op maandag 9 februari 2015 te bezoeken en zal daar met een informatietafel aanwezig zijn. Sja’ar is de denktank van het OJEC, het overlegorgaan van joden en christenen in Nederland. Sja’ar organiseert de conferentie.

 

ONTMOETING OF ISOLEMENT? 

EINDE OF NIEUW BEGIN VAN DE INERRELIGIEUZE DIALOOG?

 

Toelichting

Is de interreligieuze dialoog in een coma of staat ze aan het begin van een nieuwe fase? De Joods-christelijke dialoog heeft de afgelopen decennia geleid tot opmerkelijke resultaten, zeker in institutioneel opzicht zoals kerkelijke verklaringen, veranderingen in beleid. Tegelijk is waarneembaar dat ze in een crisis verkeert, gezien de tanende interesse en deelname van individuele gelovigen. 

Hangt dit samen met de versterkte, naar binnen gekeerde institutionele religiositeit? Of mist ze de aansluiting bij een nieuwe agenda, bij nieuwe doelgroepen en nieuwe methodes? Is de Joods-Islamitische dialoog niet van groter belang, gezien de gezamenlijke belangen in de publieke ruimte en het tegengaan van vooroordelen of vijandbeelden die zich vastknopen aan politieke conflicten rond de staat Israël? Jaagt religie die conflicten alleen maar aan?

Key-note sprekers
Prof. Dr. Joep de Hart, cultuur- en godsdienstfilosoof PTHU, hoogleraar vernieuwend christendom, auteur van Zwevende gelovigen.

Dr. Mohamed Ajouaou, docent Islam aan het Centrum voor Islamitische Theologie, VU, hoofd Geestelijke Verzorging bij Veiligheid en Justitie, auteur van Wie is moslim.

Tamarah Benima, liberaal rabbijn, studeerde aan het Levisson Instituut, publiciste en voormalig hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad

Programma

9.30: inschrijving, ontvangst koffie/thee
10.00: opening door dagvoorzitter Eric Ottenheijm
10.10: lezingen
12.30-14.00 lunch en ‘Shuk van de Dialoog’ met organisaties die zichzelf presenteren

14.00-15.30: Workshops rond thema’s, aangedragen in overleg met partnerorganisaties
Rachel Reedijk – Tenachon, LJG dialoogcommissie, PhD over dialoog en identiteitsconstructie
Chantal Suissa – bestuurslid LJG Amsterdam, bestuurslid Crescas, actief in Salaam-Shalom
Pieter Dronkers – namens PKN werkzaam in Nes Ammim, Israël, PhD in politieke theologie
Manuela Kalsky – Nieuw.Wij, hoogleraar Theologie en Samenleving
Marcel Poorthuis – bestuurslid Pardes, hoogleraar Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis
Abdoellah Moulay – spiritueel counselor in de psychiatrie, docent Islamstudies Dar al-‘ilm
15.30-16.15 Koffie/thee
16.15-17.00: Plenair debat met de inleiders /vragen uit de workshops, o.l.v. Eric Ottenheijm

Locatie: De Nieuwe Poort – Huis voor Ontmoeting en Inspiratie

Claude Debussylaan 2 [bij Station Amsterdam Zuid], 020-3376919, www.denieuwepoort.org

 

Sha’ar comite: Drs. Leo Mock, Dr.Rachel Reedijk, Prof. Simon Schoon, Dr.Eric Ottenheijm