Vragen over beleggen

Kerkleden uit Amsterdam, Rotterdam en Warmond hebben vragen gesteld aan hun kerk over investeringen in bedrijven die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dat kwam naar voren tijdens een overleg op dinsdag 9 december in Amersfoort van mensen die zich bezighouden met duurzaamheid.

Het onderwerp kwam eerder in het nieuws, toen de Wereldraad zei voortaan af te zien van investeringen in bedrijven die werken met fossiele brandstoffen. De landelijke Raad van Kerken heeft de informatie van de Wereldraad toegelicht. Vanuit diverse plaatsen vraagt men nu om een beleidsadvies. Een dergelijk advies lijkt zinvol, want er is veel onwetendheid. ‘Zelfs in afrekeningen van kerken bij groene kerkendagen merk je dat er nogal wat banknummers lopen via ABN en ING, terwijl bekend is dat Triodos en ASN juist op deze thematieken gefocust zijn’, aldus een deelnemers aan het overleg. ‘Het is goed om ook de financiën bij het groene beleid te betrekken, want dan verliest de problematiek zijn onschuldige karakter en is duidelijk dat je echt keuzes moet maken’.

Inmiddels hebben 63 kerken, inclusief 2 kloosters en 2 moskeeën, zich laten registreren als ‘groen’. Het gaat dan om religieuze gemeenschappen die kiezen voor duurzaamheid. De GroeneKerkenactie brengt al deze kerken en hun inspanningen in kaart, zodat men van elkaar kan leveren en elkaar kan enthousiasmeren (zie www.groenekerken.nl)

Duurzaamheid zal met een drietal invalshoeken terugkeren in 2015, zo is de verwachting. Allereerst is er het thema van de pelgrimage, waartoe de Wereldraad heeft opgeroepen, waarin ook ruimte is voor duurzaamheid. Vervolgens wordt in 2015 een encycliek verwacht van paus Franciscus over het milieu. En in de derde plaats staat voor december 2015 de klimaattop in Parijs gepland; de voorbereidingen dit jaar in Lima lijken vooralsnog veelbelovend te zijn, onder meer omdat de twee grote machten VS en China meer onderling samenwerken.

Het overleg in Amersfoort werd bijgewoond door vertegenwoordigers van: de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Kerk in Actie, de Raad van Kerken en de groene websites van de Raad van Kerken.