Kerst voor armen anders

Een landelijk knooppunt ‘Kerken en armoede’ kan helpen om goede plaatselijke initiatieven te delen en om de krachten landelijk effectief te bundelen. Dat vertelde Meta Floor, projectmedewerker van Kerk in Actie onder meer voor armoedebestrijding, in een vraaggesprek voor Radio KIK (Kerken in Keistad, Amersfoort).

Meta Floor werd geïnterviewd in het kader van een nieuw knooppunt waaraan wordt gewerkt. De armoede in Nederland groeit nog steeds, zo’n tien procent van de bevolking heeft er mee te maken. Het heeft als gevolg dat er ook met kerst in het jaar 2014 mensen op straat zullen rondlopen, omdat zij geen dak boven hun hoofd hebben; dat er kinderen zijn die na Sinterklaas zich ziek melden op school, omdat zij geen verhaaltje te vertellen hebben over ontvangen cadeau’s en dat er mensen uitzien naar de voedselbankpakketten, omdat er letterlijk geen brood meer is. Brood en aardappelen behoren tot de standaardonderdelen van een voedselpakket.

Soms zie je niet aan de buitenkant dat er sprake is van armoede, vertelde Meta Floor, of je moet al goed kijken. Want kinderen die met armoede te maken hebben, dragen ook in de winter hun zomerkleren en krijgen geen nieuwe schoenen als de oude gaan knellen. Je kan het zien, als je er oog voor hebt. Kinderen zijn in toenemende mate een groep die de klap moeten opvangen. Eén op de negen kinderen heeft met armoede te maken. Ze gaan met een lege maag naar school, ervaren meer dan hun leeftijdsgenoten stress, omdat de ouders ruzie hebben of omdat er een voortdurende dreiging is van uit het huis gezet te worden. Ze kiezen qua opleiding voor korte opleidingstrajecten en voor goedkope opleidingen, zodat de gevolgen ook op lange termijn doorwerken.

De invoering van de bijstandswet in 1965 heeft de taak van de kerken op het gebied van armoedebestrijding veranderd. Maar helemaal verdwenen is de taak niet. En de inbreng van de kerken groeit weer nu er sprake is van een participatiesamenleving, van een terugtrekkende overheid en van een nog steeds aanwezige economische crisis. Ook een deel van de werkenden behoort inmiddels bij de groep armen, die van voedselbanken afhankelijk zijn. De helft van de armen heeft een baan en het is dus niet langer zo dat het werken op zich een garantie is dat je als het ware jezelf boven de armoedegrens kunt uitwerken. Daarnaast is er een groep die altijd al risico’s loopt van bijvoorbeeld alleenstaanden met kinderen.

Armoede in Nederland is niet te vergelijken met de armoede in andere landen, vertelde ook Meta Floor. Armoede in een rijk land als Nederland betekent vooral dat de welvaart niet eerlijk wordt verdeeld. De rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat 664.000 huishoudens met armoede te maken heeft; dat is bijna 10 procent van de bevolking.

Diaconieën verrichten veel werk als het gaat om armoedebestrijding. Zij staan armen bij in acute problemen, helpen mensen bij het invullen van papieren, organiseren iets extra’s met feestdagen, nemen deel aan voedselbanken en ga zo maar door. Uit onderzoek van Kerk in Actie blijkt dat bijna alle diaconieën actief zijn op het terrein van armoedebestrijding. De spiritualiteit vertaalt zich naar praktisch handelen; en dan maakt het naar de ervaring van Meta Floor niet uit of er sprake is van meer evangelische kerken, katholieke kerken of protestantse kerken. 

In de uitzending krijgt de gast altijd de vraag om enkele liederen uit te kiezen om te laten horen. Meta Floor koos onder meer het Taizé-lied ‘Ubi caritas’: Waar liefde woont, is God. Ze legt uit: ‘Ik vind de volgorde ook mooi. Het is niet ‘waar God is, is liefde’, maar ‘waar liefde is, is God”.  

Foto: Meta Floor

Wie een korte video-trailer met Meta Floor wil zien, kan hier klikken.  

 

Wie de complete radio-opname wil beluisteren kan klikken op onderstaande driehoek; het gesprek duurt een uur; achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: enkele hoofdlijnen, armoede in Nederland, wat doen de kerken, welke spiritualiteit nodigt uit tot armoedebestrijding en wat gaat het nieuwe knooppunt doen?  

.