Reactie Coalitie Geen Kind in de Cel

Leiden, 20 februari 2014

De Coalitie Geen Kind in de Cel gaat in deze reactie in op (het ontbreken van) kindspecifieke elementen in het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring zoals deze ter consultatie voorligt. De menselijke maat die voorop zou staan volgens de toelichting bij het wetsvoorstel en de aandacht voor kwetsbare groepen, waaronder kinderen, zijn niet terug te lezen in het wetsvoorstel. De Coalitie Geen Kind in de Cel verwijst naar verschillende reacties die door organisaties die deel uitmaken van de Coalitie zijn ingediend en gaat in deze reactie alleen in op (het ontbreken van) kindspecifieke elementen.

Er dient een wettelijk verbod opgenomen te worden op het plaatsen van kinderen in vreemdelingen-detentie.

Lees hier de gehele brief [PDF}.