Brief over wetsvoorstel 17 feb.

Geachte heer, mevrouw,

De Raad van Kerken in Nederland heeft met verwachting uitgekeken naar het wetsvoorstel ten aanzien van de voorgenomen wijzigingen in vreemdelingendetentie.
Al eerder hebben wij, alleen of in samenwerking met andere organisaties, onze bemerkingen ten aanzien van vreemdelingendetentie naar voren gebracht. Wij hadden dan ook positieve verwachtingen ten aanzien van de plannen om het beleid humaner te maken en daarmee de menselijke maat terug te brengen in het vreemdelingenbeleid.

Recentelijk verscheen het wetsvoorstel ‘Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring’. Wij danken u voor de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren. Ook andere organisaties, met wie wij op dit terrein in coalities samenwerken, zullen u een reactie, welke wij ondersteunen, sturen. Wij leggen u graag een aantal eigen overwegingen voor.

Lees de gehele brief hier [PDF].