Vrede in Busan

Kees Nieuwerth, lid van de Quakers, geeft zijn impressie van de assemblee van de Wereldraad in Busan

Vrede

De eerste paar dagen hier bestonden voornamelijk uit openingstoespraken en procedurele aangelegenheden. Langzamerhand komt nu het thema zelf en de inhoud aan bod. Vier dagen lang zullen er “ecumenical conversations” rond deelthema’s gehouden worden. Ik neem deel aan de gesprekken over Rechtvaardige Vrede. Gisteren was de eerste ronde.

Konrad Raiser, de voormalige Secretaris-Generaal van de Wereldraad, hield een inspirerende inleiding over de oproep en de boodschap van Kingston. De vier deelthema’s van Kingston werden ook nog eens concreet neergezet aan de hand van ervaringen van vier vrouwen uit Kenia (vrede in de gemeenschap), de Philipijnen (vrede op de markt), Canada (vrede tussen de volkeren) en Mexico (vrede met de aarde).

In de tweede sessie (vandaag) was er een levendige discussie over het begrip ‘peace’. Is het inderdaad een nieuw paradigma? Of is het meer een richting, een weg die we samen willen gaan, een pelgrimage voor Rechtvaardigheid en Vrede in hun onderlinge samenhang?

De voorlopige conclusie is: dat laatste, het is een proces én een werkprogramma voor de Wereldraad in de komende jaren. Concrete activiteiten als een getuigenis in het kader van die pelgrimage! Dit moet nog in de plenaire vergadering besproken worden. Dus: wordt vervolgd.

Kees Nieuwerth

Voor eerdere bijdragen, klik bij de betreffende personen:


Femke Visser klik hier

Simone Poortman klik hier

Greteke de Vries klik hier

Karin van den Broeke klik hier

Henk Stenvers klik hier