Themamiddag 21 november

Op donderdag 21 november 2013 organiseert de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’ een themamiddag in Deventer van 13.30 -17.00 uur; inloop en lunch vanaf 12.30 uur (ook halal).

Twee sprekers kijken met ons naar de agenda van de toekomst (voor plaatselijke interreligieuze groepen) en voor twee workshoprondes kunt u kiezen uit een vijftal workshops. Deelname is gratis. U bent van harte welkom!

Inleiders op deze dag zijn:

– Rasit Bal. Hij houdt een inleiding over ‘De agenda van de toekomst’-hoe zien we over 25 jaar in Nederland de relatie tussen de religies en die tussen de religies en de samenleving?
Rasit Bal is voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

– Bart Brandsma. Hij zal spreken over ‘De agenda voor plaatselijke interreligieuze groepen’-hoe bepalen we de thema’s die relevant zijn in de eigen plaatselijke situatie en hoe krijgen we de mensen hier in mee?
Bart Brandsma is filosoof, onderzoeker, trainer, publicist en documentairemaker.

Workshops:

1. Doorpraten met Rasit Bal over zijn inleiding: De agenda van de toekomst.

2. Doorpraten met Bart Brandsma over zijn inleiding: De agenda voor plaatselijke groepen.

3. Theoloog en filmmaker Kees-Jan Mulder presenteert zijn film ‘Gods Lam’
Zakaria, de elfjarige zoon van een Islamitische slager, leeft toe naar het eerste Offerfeest zonder moeder. Een dreigend verbod op ritueel slachten en een verstandelijk gehandicapte broer die valt voor het lammetje dat bedoeld is voor het Offerfeest gooien roet in het eten. Zie voor trailer: www.godslam.nl. Deze film biedt een goede opening voor een gesprek over loyaliteit, geloofsovergave en godsdienstvrijheid.

4. Ontmoetingen tussen vrouwen vanuit een verschillende religieuze achtergrond
Wat komt er kijken bij het organiseren van zulke ontmoetingen? Wat is de doelstelling? Welke ervaringen kunnen worden gedeeld? Met Müyesser Koçak, voorzitter van de Turkse vrouwenvereniging in Deventer en Trijnie Plattje, predikant Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar.

5. De Luistercirkel
Een handelingsmodel om uw eigen luisterpraktijk in kaart te brengen en de rijkdom van respectvol luisteren te ontdekken in vijf stappen. Leiding: Mirjam Schuilenga. Zij is trainster op het terrein van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk en auteur van het recent verschenen cahier: ‘kleine grootse gebaren’ over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk’.

Voor verdere informatie en aanmelding:
http://www.geloveninsamenleven.nl/themamiddag-agenda-van-de-toekomst.html.