Klacht PKN ontvankelijk

Vandaag is bekend gemaakt dat de klacht die Protestantse Kerk via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) tegen de Nederlandse staat heeft ingediend in aanmerking komt voor behandeling door het Europees Comité voor Sociale Rechten en, in juridische termen, ontvankelijk is verklaard.

De klacht is op 17 januari van dit jaar bij het Europees Comité voor Sociale Rechten ingediend, omdat de Nederlandse overheid mensen zonder de juiste papieren de bescherming van onderdak, voedsel en kleding onthoudt. De Protestantse Kerk stelt dat je leven in gevaar komt zonder onderdak en kleding.  

Na de indiening van de klacht heeft de Nederlandse Staat de mogelijkheid gekregen om op deze klacht te reageren, wat ze op 3 mei van dit jaar heeft gedaan. Het comité heeft in de reactie van de Nederlandse Staat geen aanleiding gevonden om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren, en heeft de klacht nu ontvankelijk verklaard.  

Dr. Arjan Plaisier, scriba van het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk, is blij met deze uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten. “Het is goed om te ervaren dat de klacht in behandeling wordt genomen. Daardoor is de positie van de kerken in Europa erkend. De Europese kerken komen op voor de waardigheid van mensen die op straat zijn gezet. Juist als het gaat om kwetsbare mensen komt de kerk voor hen op.”

Bijlagen:

1. Brief Europees Comité voor Sociale Rechten
2
. Volledige beslissing [Engelstalig]
3. Volledige beslissing [Franstalig]

Bron: www.pkn.nl/actueel/Klacht-nakomen-rechten-ongedocumenteerden-ontvankelijk-verklaard

Foto: Beeldbank PKN