Vrouw hoogleraar Remo’s

De Remonstrantse Broederschap heeft dr. Christa Anbeek (1961) benoemd per 1 september als bijzonder hoogleraar bij het Remonstrants Seminarium. Zij treedt daarmee in de voetsporen van prof. dr. Marius van Leeuwen, die deze functie twintig jaar lang heeft bekleed. Zij is de eerste vrouwelijke hoogleraar theologie sinds 1634 bij de Remonstranten.  

Marius van Leeuwen is nog steeds als vice-voorzitter aan de Raad van Kerken verbonden. Christa Anbeek was jaren geleden ook met de Raad verbonden; zij was lid van een voorloper van wat nu de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting heet.

Het Remonstrants Seminarium, dat sinds dit jaar gevestigd is aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit,  verzorgt de predikantenopleiding voor de Remonstrantse Broederschap, een kerkgenootschap dat zich inzet voor een vrij en verdraagzaam christendom. Christa Anbeek blijft hiernaast universitair hoofddocent bij de Universiteit voor Humanistiek.  Zij gaat zich richten op de relatie tussen de menselijke ervaring als vindplaats van geloof en de religieuze doctrine.

Christa Anbeek is vanwege haar aandacht voor de menselijke maat van religie en theologie populair en bekend bij een groot publiek. In het voorjaar van 2013 publiceerde zij met Ada de Jong nog het boek De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven ( Ten Have). Inmiddels is van dit boek de zesde druk verschenen. Het boek gaat over het verlies van naasten en over hoe je daarna verder leeft.