Solidariteitsbezoek Glane

Een delegatie van de Raad van Kerken heeft een bezoek gebracht aan het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane. Het bezoek was bedoeld als teken van solidariteit met de christenen in Syrië die lijden onder de burgeroorlog.

Arjan Plaisier, Kees Nieuwerth en Klaas van der Kamp waren op bezoek bij onder meer aartsbisschop Polycarpus en priester Samuel Dogan. Ze bespraken in een bijna twee uur durend gesprek de mogelijkheden om als kerken in Nederland steun te bieden aan de vluchtelingen en aan de christenen die nog steeds in Syrië willen blijven, ondanks de agressie.

Thema’s die daarbij aan de orde kwamen waren onder meer:
Kan er meer hulp worden geboden?,
Hoe kan worden voorkomen dat financiële bijdragen van overheden worden misbruikt voor wapens?,
Welke mogelijkheden zijn er om christenen te beschermen, ook als er straks duidelijk is welk regime de strijd zal winnen?
Hoe kan het toelatingsbeleid voor Syriërs die de regio ontvluchten worden versoepeld?

De Raad van Kerken overweegt verder contact te zoeken met de overheid en kerkelijke hulpverleningsorganisaties om de meer gedetailleerde informatie voor te leggen aan regering en hulpverleners.

Fotobijschrift;
Jongeren in de kapel van het klooster; ze zijn drie weken aanwezig om zich te oefenen in de Aramese taal en de Syrisch-Orthodoxe traditie; ze komen uit diverse Europese landen.

Fotobijschrift 2: De delegatie staat voor een standbeeld van één der founding fathers, naast aartsbisschop Polycarpus dr. Arjan Plaisier, dan twee kinderen en vervolgens ir. Kees Nieuwerth.

Fotobijschrift 3: In de hal voor de kapel hangt een schilderij van één der martelaren van de kerk; door de situatie in Syrië krijgt het schilderij ineens een wrange actualiteitswaarde.