Week van gebed 2014

Bestellen materiaal
Het materiaal is beschikbaar. Bestelformulier: klik hier

Bekijk de poster: klik hier

Bekijk het bidprentje: klik hier

Klik hier voor de enquete over uw ervaring met het materiaal van de Week van gebed 2014.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten hoe het materiaal voor u persoonlijk of binnen de lokale raad van kerken, dan wel gemeenten of parochie heeft gefunctioneerd.