Zoektocht in vrijheid

De Evangelische Broedergemeente heeft een boek laten schrijven over slavernij en kerk. Het boek wordt op vrijdag 29 juni 2012 gepresenteerd voor de pers en aansluitend op zondag 1 juli in de zondagsdiensten van de Broeder-gemeenten.

Het boek “Zoektocht in vrijheid” bevat interviews over het slavernijverleden en de kerk. Mildred Uda-Lede heeft met 12 personen interviews gevoerd over wat zij denken over de geschiedenis van de slavernij, over de houding van de kerk van toen en nu. De geïnterviewden zijn allen leden van de Evangelische Broedergemeente en van Surinaamse afkomst.

Doel van het boek is het om mensen in gesprek met elkaar te brengen over het verleden en over wat dit met hen doet. Het is de bedoeling dat dit gesprek niet alleen binnen de Evangelische Broedergemeente op gang komt, maar ook in andere kerken en in de oecumene ter plaatse.

Daarmee wordt een reeks activiteiten van de Evangelische Broedergemeente geopend in voorbereiding op de viering van 150 jaar bevrijding van slavernij in Suriname en de Antillen op 1 juli 2013. De Evangelische Broedergemeente onderneemt deze activiteiten in samenwerking met en namens de Raad van Kerken in Nederland.

Het boek kan worden besteld bij het Zeister Zendingsgenootschap, de heer A. Kramer, Postbus 19, 3700 AA Zeist, e-mail zzg@zzg.nl  Kosten: € 8,00.

Prikbord
De taakgroep vanuit de Evangelische Broedergemeente en de Raad van Kerken verantwoordelijk voor de herdenking rond de 150 jaar afschaffing van de slavernij in alle Nederlandse Kolonies in 1863 heeft eerder besloten om een prikbord aan te leggen waarop de diverse activiteiten en de beschikbare materialen worden gemeld. Op die manier wil  men de  toegankelijkheid van één en ander bevorderen en het mogelijk maken voor plaatsen om inspiratie op te doen aan initiatieven die elders worden genomen. Hieronder volgt het prikbord van activiteiten en materialen voor zover nu bekend. Kerken en andere initiatiefnemers kunnen activiteiten doorgeven via rvk@raadvankerken.nl; zodat deze aan de lijst kunnen worden toegevoegd. 

PRIKBORD VAN ACTIVITEITEN ROND AFSCHAFFING SLAVERNIJ

Activiteiten:
* Zondag1 juli 2012: Boekpresentatie EBG
* Zondag 1 juli, 9.45 uur, in de Triumfatorkerk, Marco Pololaan 187, op Kanaleneiland, Utrecht een dienst waarin Keti Koti centraal staat
* Augustus/september 2012: Cultureel programma EBG
* 17 september, Gidsnetwetwerk Pinsjesdagevent met Kathleen Ferrier.
* 19-21 oktober 2012: Conferentie over geschiedenis van slavernij en zending EBG
* Optie voorjaar 2013: Theologische conferentie over slavernij EA en Raad van Kerken
* Januari – juni 2013: Lezingen EBG diverse plaatsen
*1 juli 2013: Kerkelijke viering Amsterdam EBG i.s.m. Raad van Kerken

Teksten en materialen:
* Beschikbaar artikel over inzet Raad van Kerken over afschaffing slavernij. Klik hier.
* Beschikbaar artikel Christelijk Weekblad ‘Nederlandse rol slavernij’. Klik hier.
* Beschikbaar artikel ‘Muziek uiting van slavernij’ met youtube-fragmenten. Klik hier.
* Beschikbaar ‘kindervertelling slavernij’. Voor basisschool.
* Beschikbaar: ‘Mek den sabi’ (Vertel het hen toch), een uitgave van de stichting ‘Boete & Verzoening’. Uitermate geschikt voor leeftijd 10 – 13 jaar.
* Beschikbaar dvd’s slavernij van NTR. Klik hier.
* Beschikbaar bericht over poll op deze website. Klik hier.
* Beschikbaar: Tekst  ‘Slavernij en kerken in Suriname’ door Joop Vernooij (32 jaar  actief voor missie in Suriname). Klik hier.
* Beschikbaar: Paul Knevel & Sara Polak, ‘Meerstemmig verleden’. Persoonlijke verhalen over het slavernijverleden, Kit Publishers november 2011; 15 euro.
* Beschikbaar: suggesties voor maaltijden rond Keti Koti, vanuit de Protestantse Diaconie Amsterdam, i.s.m. Samen met de Oranjekerk en Mercedes Zandwijken. Deze herdenkingsmaaltijd bevat elementen van de Joodse sedermaaltijd, zie: http://www.mercedeszandwijken.nl/KKT-Handleiding-LR-def.pdf
* Verwacht vanaf 1 juli 2012: Boek over slavernij met didactische suggesties
* Optie: verwacht september 2012: Gidsnetwerk Rotterdam mogelijk tijdschrift over slavernij.

Foto: beeld in de beeldentuin van de Fundatie in Heino.