Actuele setting slavernij

Bezoekers van deze site willen wel aandacht voor afschaffing van de slavernij, maar  dan toch voornamelijk in verbinding met actuele thema’s. Iets meer dan de helft van de mensen (51,1 procent) reageert in die zin op de  stelling die enkele weken op deze site aanwezig was.

De vraag luidde: Moeten Nederlandse kerken aandacht geven aan de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden? Iets meer dan de helft reageerde met: Alleen als er een actuele toepassing is. Een derde van de mensen koos voor het antwoord: Ja, om recht te doen aan het verleden (31,2 procent) en 17,5 procent vinkte aan: Nee, dat is al zo lang geleden. In totaal reageerden er 131 mensen.

De Raad van Kerken heeft besloten in de jaren 2012 en 2013 aandacht te geven aan het feit dat de slavernij in 1863 is afgeschaft door koning Willem III. In dat kader werkt de Raad samen met de Evangelische Broedergemeente, zelf ook lidkerk van de Raad. De EBG heeft een programma opgesteld dat loopt van1 juli 2012tot1 juli 2013, waarbij onder meer een boek over de slavernij wordt gepresenteerd (2012) en afsluitend aan het jaar van gedenken en vieren er een kerkdienst plaats vindt in de Koningskerk in Amsterdam op1 juli 2013.

De Raad ondersteunt die inspanningen en vraagt kerken plaatselijk en bovenplaatselijk aandacht te geven aan de slavernij; in tegenstelling tot de uitslag van de poll mikt de Raad niet alleen op nieuwe vormen van slavernij, maar ook op het benoemen van wat er tot 1863 onder Nederlandse vlag allemaal is gebeurd. .Kerken die daar creatief op willen aansluiten kunnen op deze site diverse artikelen en suggesties vinden. Het beste kan men – om die artikelen op het spoor te komen – in de zoekfunctie rechts boven aan de site het woord ‘slavernij’ intikken en dan zal men al snel de artikelen vinden met onder meer een tekst over negro-spirituals, een lesmodule en de mogelijkheid om dvd’s aan te schaffen via de NTR. 

De nieuwe poll gaat over de bezuinigingen van de overheid. De vraag luidt: Moet de overheid verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking? Er zijn weer drie antwoordmogelijkheden:
* Ja, want er is onvoldoende geld.
* Nee, want de armen hebben te weinig.
* Ietsje, evenredig met andere sectoren.
Het woord is aan u.