Expertmeetings kredietcrisis

De Albert Cuyp is een zichzelf regulerende markt; alle andere markten hebben regels nodig van de overheid. Een oneliner die werd opgeschreven bij de expertmeeting van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken.

 

De beraadgroep heeft twee reeksen van rondetafelgesprekken gehouden met deskundigen uit de wereld van economie, financiën en theologie. Het is de bedoeling om met een analyse te komen van geloof en kredietcrisis. Prof. dr. Johan Graafland leidde enkele stellingen in bij de besprekingen waarop eerst schriftelijk en later meer live werd gereageerd tijdens het rondetafelgesprek.

 

Van de expertmeeting wordt nauwkeurig verslag gedaan, zodat de beraadgroep de kerken van dienst kan zijn met een verdere analyse. De analyse reikt de eigen achterban een visie aan op de huidige kredietcrisis. Daarnaast kan de Raad van Kerken de teksten gebruiken om ook tot een verdere positiebepaling van de kerken te komen in het publieke debat.

 

De groepen zijn divers samengesteld; van Emile Lohman, oud-topman van het St. Radboutziekenhuis tot Ad van Nieuwpoort, predikant op de Amsterdamse Zuidas; en van Erik Borgman, theoloog, tot Roelf Haan, voormalig directeur van de IKON. In totaal zijn er meer zo’n twintig mensen bij de gesprekken betrokken.Het is de bedoeling dat de beraadgroep over enkele maanden een nota over de problematiek voorlegd aan de Raad; pas daarna komt de integrale analyse naar buiten.

Foto: Gert van Maanen links in gesprek met Emile Lohman tijdens de ontmoeting.