Bezinning op slavernij

De Raad van Kerken heeft de lidkerken aangeschreven om zich voor te bereiden op  de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De kerken worden gevraagd om zich in 2012 te bezinnen op gedrag waardoor mensen tot slaven zijn gemaakt. Op1 juli 2013 zal dan door witte en zwarte mensen samen de afschaffing worden herdacht.

De Evangelische Broedergemeente, en in haar midden met name de zwarte gemeenschap, voert mede namens de Raad van Kerken de regie bij de herdenkingscyclus die uitmondt  in een kerkdienst in de Koningskerk  te Amsterdam.

De Raad vraagt de  aangesloten kerken om plaatselijk invulling te geven aan het thema van slavernij. Men wil stimuleren dat in zoveel mogelijk kerken, geloofsgemeenschappen, scholen, bibliotheken en andere instellingen aandacht geven aan het slavernijverleden van Nederland. ‘We zouden u dan ook willen uitnodigen om tot1 juli 2013de tijd te nemen om die geschiedenis beter te leren kennen’, aldus de brief. ‘Dat we slachtoffer waren van de nazi’s ligt in ons publieke geheugen gegrift. Dat onze koloniale geschiedenis, mede door toedoen van de toenmalige, ‘witte’ kerken, ook de nodige slachtoffers gemaakt heeft, lijken maar  weinigen te willen weten. Velen hebben  het gevoel dat kolonialisme en de slavernij iets uit de prehistorie zijn’.

De Raad adviseert kerken om vooral locaal te zoeken naar aanknopingspunten. Mensen kunnen die vinden in een historische plek, een gebouw, museum, standbeeld of iets dergelijks. In een brief kunnen kerken of onderdelen van kerken (bijvoorbeeld catechesegroepen) vertellen aan de zwarte gemeenschap op welke wijze men zich lokaal heeft verdiept in het gezamenlijk verleden. Onderliggende gedachte is dat zo’n bezinning de weg kan vrij maken voor solidariteit en de mogelijkheid opent om samen als witte en zwarte gemeenschap de afschaffing van de slavernij te vieren op1 juli 2013.

De Raad meent ook dat kennis van het belaste verleden kan helpen om mechanismen die tot slavernij leiden heden ten dage te ontmaskeren. Men kan denken aan mechanismen van economische onderdrukking en aan vormen van gedwongen prostitutie.

‘We zouden graag zien dat parochies, gemeenten of groepen hun ervaringen in een brief samenvatten of tekeningen sturen of iets dergelijks, die we als kerken samen op1 juli 2013een plek kunnen geven bij de viering, liefst samen met een woord van herinnering,  verootmoediging en vreugde over de afschaffing van de legitimatie van de slavernij’, aldus de Raad. De viering zelf zal helemaal staan in het teken van vreugde over de bevrijding.

In 2012 zal een boek worden uitgebracht, dat kerken kan helpen bij het locale proces. De uitgave zal voorzien zijn van een handreiking voor gesprekken. Voor wie dat wenst, zijn er personen beschikbaar om over die smartelijke geschiedenis iets te vertellen.

Voor een kindervertelling over de slavernij, klik hier.