Regiodagen tegen armoede

De regionale dagen van de Arme Kant van Nederland en de Sociale Alliantie worden in elkaar geschoven.  Op die manier wordt het netwerk krachtiger en de lijnen tussen diverse mensen die zich met armoedebestrijding bezig houden korter.

Voor een deel overlapten die netwerken elkaar. Samen optrekken bespaart tijd en bevordert de slagkracht. Er komen vier regionale overleggen (noord, oost, zuid, west). De regio-overleggen komen twee keer per jaar bij elkaar (in januari en mei/juni). In het najaar worden de deelnemende organisaties en hun achterban uitgenodigd voor deelname en medewerking aan de regionale Alliantiedagen.

De regionale Alliantie overleggen krijgen als opdracht:
* Uitbreiding en versterking van het netwerk rond armoedebestrijding
* Uitwisseling en afstemming van activiteiten
* Uitwisseling van actualiteiten
* Lobby richting landelijke politiek verstevigen
* Bespreking en toetsing van plannen van de Sociale Alliantie en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

De opbrengst van de regionale overleggen dient als basis voor het programma van de Alliantiedagen die telkens in het najaar worden gehouden, in samenwerking met provinciale en landelijke kartrekkers.

De organisatie wil de regionale netwerken een nieuwe impuls geven. Daarom probeert men alle organisaties te bereiken die zich bezighouden met armoedevragen. Men hoopt dat er van iedere organisatie iemand in het regio-overleg aanwezig kan zijn.

De data voor de eerste overleggen zijn:
Regio Noord               Dinsdagmorgen 24 januari 2012 om 09.30 uur in Assen
Regio Oost                 Dinsdagmiddag 24 januari 2012 om 13.30 uur in Zutphen
Regio West                Donderdagmorgen 26 januari 2012 om 10.00 uur in Den Haag
Regio Zuid                  Donderdagmorgen 26 januari 2012 om 10.00 uur in Tilburg

Voor meer informatie over het werk en de inzet van de Sociale Alliantie: www.socialealliantie.nl 
Voor de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA: www.armekant-eva.nl