Holigroet 2013

De Contactgroep Hindoes-Christenen van de Raad van Kerken heeft een groet samengesteld, die kerken kunnen gebruiken als ze een naburige hindoegemeenschap willen feliciteren in verband met het op handen zijnde Holifeest. Holi valt in 2013 op 27 maart. Lokale groepen en personen kunnen de groet kunnen downloaden en verspreiden.

 

Dit alles in de wereld,

  wat ook maar beweegt,

                                  is omvat door God.

                                              Isopanishad 1

 

Als hindoegemeenschap gaat u het Holifeest vieren. Graag willen wij u vanuit de christelijke kerken bij deze gelegenheid een hartelijke groet sturen. Wij wensen u veel vreugde en ontspanning bij dit kleurrijke feest.

In verschillende plaatsen in Nederland is het inmiddels gebruik geworden om grote Holivieringen te organiseren. Scheidslijnen tussen mensen worden overstegen in dit vrolijke gebeuren. Ook andere bevolkingsgroepen maken hierdoor kennis met een interessant aspect van de hindoeïstische cultuur.

 

Wij realiseren ons dat Holi tevens een diepere achtergrond heeft. Het verhaal van Prahlad is een pleidooi voor trouw en vasthoudendheid in geloof. Daarbij sluiten wij ons aan, als wij de wens uitspreken dat hindoes en christenen samen geestelijke waarden mogen verdedigen, tegen al het materialisme van onze samenleving in. De teksten uit uw godsdienst vertolken het diepe besef dat heel de wereld door God omvat wordt. Wij leren uit de Bijbel eveneens: ‘Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen’ (Brief aan de Romeinen 11:36)

Alle goeds gewenst bij het Holifeest: Subh Holi!

 

maart 2013

Holigroet 2013 als pdf: klik hier
Holigroet 2013 in word: klik hier