Opluchting Caïro-overleg

De vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam die participeren in het Cairo-overleg zijn opgelucht over de manier waarop het wetsvoorstel inzake het verbod op ritueel slachten in de Eerste Kamer is behandeld en dat de Eerste Kamer bevestigt dat het wetsvoorstel ingaat tegen de godsdienst vrijheid.

Vanuit de drie organisaties hebben Kursat Bal (CMO), Ruben Vis (orthodoxe joodse gemeenschap NIK), Harry Polak (gemeenschap voor progressieve joden) en Klaas van der Kamp (Raad van Kerken) gezegd zich in de reactie te kunnen vinden.

Het Cairo-overleg had zich ingezet voor deze zaak omdat vrijheid van godsdienst  een groot goed is , een eeuwenoude verworvenheid van de Nederlandse samenleving.  Wij vinden dat  godsdienstvrijheid ook  inhoudt, dat er ruimte is voor verschillende manieren om de religie in te vullen en te beleven.

Als het om zaken als godsdienst en samenleving gaat, proberen de  leden  in het Cairo-overleg elkaar te steunen en samen te werken. Jan Post Hospers van de PKN voert de pen namens het Cairo-overleg.


Foto: prof. dr. Nico Schrijver, woordvoerder namens de PvdA bij het debat over ritueel slachten in de Eerste Kamer. Eén van de spraakmakers in het debat.