Duizendste volger

De drempel van duizend volgers is geslecht. @raadvankerken heeft op twitter inmiddels de ambitie gehaald die voor 2012 was opgesteld, namelijk duizend volgers vergaren die de 140-tekens-berichten over de oecumene dagelijks volgen.

De Raad van Kerken is al weer meer dan een jaar actief op de sociale media. Er loopt zelfs een speciaal programma om de interactie met de achterban nog sterker via de sociale media invulling te geven. De nieuws streamer van internet en het twitteraccount zijn invullingen om de afstemming te verbeteren. De nieuws streamer heeft er toegeleid dat het aantal hits op de website met zes procent is gestegen en het aantal volgers op twitter is – op de valreep – een tweede mijlpaal die in 2012 kon worden gerealiseerd.

Het bureau van de Raad werkt vanuit een orchestratie-filosofie; daarmee wordt bedoeld dat de diverse communicatiemiddelen elkaar op een logische manier aanvullen en versterken. De meest duurzame berichten worden via folio-uitgaven zoals Oecumenisch Bulletin verspreid. Het snellere nieuws loopt via internet en e-flits. En de zeer snelle berichten worden uitgezonden via twitter. Twitter wordt ook regelmatig gebruikt om in gesprek te gaan met volgers.

Hoewel de idealisten volhouden dat twitter een verdere democratisering van de communicatiemiddelen en een stimuleren van het gesprek tot gevolg heeft, is het opvallend hoe vaak het medium ook wordt ingezet voor meer promotie-achtige insteken. Wie ‘#nieuwjaar’ nakijkt komt amper een week voor de jaarwisseling berichten tegen als:

1 januari gaat het nieuwe jaar goedkoop van start bij Media Markt # aanbiedingen (MediaMarktBreda)

Namens Otto Work Force wensen we iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar (Otto Work Force)

Vanaf 20.00 uur geen openbaar vervoer (bus, tram, metro, RRS, trein) in Nederland (OV)

Wie #2013 opzoekt, vindt vooral Engelse teksten:

Today is set to be the biggest online shopping day of the year – consult our sales guide for what to buy (StylistMagazine)

Maar ook:

Een mooi voornemen voor 2013 is Vrienden van #CIDI te worden. Het kost € 50 p.j. Maak ’t nu over (gironummer) en krijg veel info. RT graag (Ronny Naftaniël)

En iemand, wellicht wat moe geworden van alle reclame:

Conny Mus die zich ergerde aan reclame: ‘Weg met de reclame, IK ben de reclame’.

Henk van Doorn, voorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene blikt ook vooruit en laat weten: ‘Eerste pastorale weekbrief voor het nieuwe jaar is klaar’.

Het NieuwWij van de Dominicanen ziet eveneens vooruit naar 2013 en zegt: ‘Nominaties voor de Religieuzenprijs gezocht. Konferentie Nederlandse Religieuzen zal in 2013 voor 3e keer de prijs uitreiken’. Wie doorklikt ziet dat er tot 6 januari inzendingen kunnen zijn en dat de prijs wellicht op 28 mei 2013 zal worden uitgereikt.

Het digitale programma van de Raad van Kerken loopt ook in 2013 door. Het is de bedoeling dat er een simulatiespel wordt gemaakt bij de convenanten en dat het thema ‘digitalisering’ volgend jaar in de ontmoeting met de regio’s inhoudelijk aan de orde komt. Ook in 2012 is over het thema gesproken. Opvallend is de nieuwe doelgroep die raden van kerken weten te bereiken door de inzet van de sociale media.

Als bureau van de Raad van Kerken wensen we u graag: een gelukkig 2013, met veel inclusief denken en de onvoorwaardelijke inzet om de gerechtigheid en de vrede te dienen. We verwachten zelf een jaar, waarin de thema’s van Busan en de tiende assemblee van de Wereldraad van Kerken volop invulling zullen geven aan de agenda en u kunt daar een toast op uitbrengen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Raad van Kerken op 18 januari aanstaande in Utrecht.