Aanmelden Oecumenelezing

Er zijn al tientallen aanmeldingen voor de Oecumenelezing op vrijdag 18 januari vanaf 15.00 uur, maar naar verwachting zullen er nog vele aanmeldingen volgen. U kunt zich nog steeds opgeven via rvk@raadvankerken.nl om de presentatie van dr. Olav Fykse Tveit, de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken bij te wonen.

Inmiddels is bekend geworden dat ook de tweede man van de Wereldraad, dr. Hylke Wolters, naar Nederland zal komen om Tveit te vergezellen. Wolters is voor velen een bekende, omdat hij eerder directeur was van Oikos in Utrecht. Om de presentatie bij de Oecumenelezing een ontspannen karakter te geven, zal Tveit voorafgaand aan zijn lezing over de oecumene in het komende decennium worden geïnterviewd door prof. dr. Marius van Leeuwen.

Agnes van de Fennis heeft voor het slot van de officiële bijeenkomst een korte liturgie gemaakt. De liturgie begint met een primeur: Het lied ‘Vlammen zijn er vele’, een tekst in vijf strofen vertaald vanuit de Lutherse Kerk van Zweden (buurland van Tveits geboortegrond), naar een bewerking van Coen Wessel, predikant in Hoofddorp. De melodie van Olle Widestrand, geboren in 1932 in Zweden, is gehandhaafd.

Het lied maakt onderdeel uit van het nieuwe Liedboek dat in mei 2013 zal worden gepresenteerd. De tekst is aangeboden aan de organisatie van de kerkennacht 2013 als optie om in diverse plaatsen te zingen. Pieter Endedijk, coördinator van het project Nieuw Liedboek, heeft de tekst voor het eerst gepresenteerd in ElkKwartaal. De tekst maakt ook deel uit van de proefbundel van het nieuwe Liedboek. Endedijk noemt de tekst als voorbeeld van de lutherse invloed in de nieuwe bundel.

Endedijk: ‘Lutheranen zijn nogal sterk geneigd om naar het oosten te kijken: wat brengt het Duitse liedgoed? Maar wij hebben bewust ook naar andere windstreken gekeken: naar het noorden: we werden getroffen door bijzondere liederen uit de lutherse kerken van Scandinavië….’. De organisatie van de oecumenelezing vond het gepast juist dit lied als opmaat mee te geven aan de liturgie en aan een nieuw jaar, waarin het nieuwe liedboek officieel zal worden gepresenteerd en de Scandinavische kerkleider de bijna vierhonderd lidkerken van de Wereldraad voorgaat naar de tiende assemblee in Zuid-Korea waar meer dan duizend bezoekers worden verwacht om de opmaat uit Busan mee te nemen als richtinggevend voor de kerken de komende jaren.

Vlammen zijn er vele, één is het licht,

licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele, één is het licht,

wij zijn één in Christus. 

Leden zijn er vele, één is zijn kerk,

wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele, één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus.