Gezamenlijke oproep gebed

Joden, christenen en moslims in Nederland vragen hun achterban om gebed voor mensen die met geweld en inperkingen van vrijheden te maken hebben. De landelijke koepelorganisaties willen laten zien dat het in hun religies gaat om menselijkheid en spiritualiteit. Ze noemen concreet diverse landen en gebieden in het Midden-Oosten, waar de godsdienstige tegenstellingen onderhuids een rol spelen bij diverse conflicten. Het belang van de oproep tot gebed moet dan ook vooral worden gezien in het gezamenlijk karakter, waarbij joden, moslims en christenen in Nederland elkaar willen versterken. De letterlijke tekst volgt hieronder. Overbodig te zeggen voor de bezoekers van deze site: Wilt u overwegen het gebed of een deel daarvan een plek te geven bij de gebeden die in uw kerk onder woorden worden gebracht?

Aan onze achterban van joden, moslims en christenen,

Als koepelorganisaties van drie religies in Nederland willen we u om gebed vragen voor mensen die te maken hebben met geweld of met inperkingen van vrijheden en mogelijkheden. We menen dat het gebed tegemoetkomt aan onze religieuze verantwoordelijkheid als christenen, moslims en joden, als we woorden geven aan onze verlangens naar vrede en welzijn. Te gemakkelijk menen criticasters dat religie ambivalent kan zijn of geweld kan legitimeren. Wij nemen daar afstand van en spreken gezamenlijk uit dat wij met onze inzet voor religie ons willen inspannen om mensenrechten en veiligheid te dienen. We zeggen dat ook met het oog op recente geweldserupties en spanningen in de Gazastrook, Israël, Syrië en Egypte. Het is niet aan ons de juiste politieke woorden te spreken; het is wel aan ons gevoelens te doen stollen in spiritualiteit en menselijkheid. Misschien wilt u overwegen onderstaand gebed of een gedeelte daarvan persoonlijk in de mond te nemen of een plek te geven in een religieuze samenkomst. U kunt de Heilige aanspreken, zoals Hij bekend is in de eigen traditie en dan de hier onder volgende tekst toevoegen.

We bidden voor alle mensen, kinderen, volwassenen, die getroffen zijn door wapengeweld. Dat zij vrede ontvangen.
We bidden voor alle mensen, die de wapens ter hand nemen. Dat het geld niet langer naar de wapens hoeft te gaan, maar beschikbaar kan komen voor opbouwwerk.
We bidden voor artsen, verplegers, metselaars, ambtenaren en anderen die zich inzetten voor projecten die grenzen van etnische groepen overstijgen.
We bidden voor veiligheid, onderling respect, ruimhartigheid, liefde voor elkaar.

We bidden voor onze geloofsgenoten in Nederland. Dat zij gevoelens en passie herkennen bij mensen buiten onze eigen cirkel.
We bidden voor een jonge generatie. Dat het besef bij hen groeit dat het goede woord op het goede moment gesproken is als een gouden appel op een zilveren schaal.

Dat wij zelf beseffen, dat we rijker worden als we onszelf geven.
Dat we ervaren meer mens te worden, als we anderen menselijk tegemoet treden.
Dat we het geheim van het geloof vruchtbaar weten te maken voor de wereld en dienstbaar vermogen te zijn aan de ander.

Dat is onze wens en onze overtuiging,
Contactorgaan Moslims en Overheid
Raad van Kerken
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Nederlands Verbond van Progressief Jodendom