Omslag protestantse kerken

De oecumenische openheid groeit bij de relatief kleinere gereformeerde kerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn enkele jaren geleden toegetreden als kandidaat-lid bij de Raad van Kerken en ook bij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is er groeiende belangstelling voor het oecumenische werk.

Ds. Henk Messelink, voorzitter van de vrijgemaakt-gereformeerde deputaten Kerkelijke eenheid, spreekt daar over in het Nederlands Dagblad van 21 december 2012. Hij zegt onder meer: ‘Er is een omslag zichtbaar. Via de Raad van Kerken en de Nationale Synode ontmoeten vertegenwoordigers elkaar’. Zoals bekend heeft de Raad van Kerken zo’n twee jaar geleden een brief gestuurd naar de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met het verzoek om verder van gedachten te wisselen over indringender participatie, wetend dat de vrijgemaakten op dit moment nog geen lid zijn van de Raad. Toen is het antwoord gekomen dat men daar meer tijd voor nodig heeft en enkele lopende discussies wil afronden.

Ondertussen nemen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wel deel aan verschillende discussies die de Raad organiseert. De kerken waren via vertegenwoordigers of deelnemers op persoonlijke titel onder meer bij de gesprekken over de dooperkenning, over de noodzaak te werken aan gezamenlijke beeldvorming, over veiligheid voor kinderen, ecologische duurzaamheid en over de kerkennachten.

Het Nederlands Dagblad beschrijft in een artikelenserie dat de kanselruil tussen gereformeerd vrijgemaakt en protestanten toeneemt. Recent heeft men in Stadskanaal besloten die stap te maken; eerder was die ruimhartigheid al aanwezig in Amsterdam, vertelt ds. Bas van der Graaf van de Jeruzalemkerk (een Gereformeerde Bondsgemeente in Amsterdam).

Het Nederlands Dagblad signaleert dat kerkrecht en landelijke verbanden op dit punt achterlopen bij wat er plaatselijk gewenst is. Kerkrecht moet volgens Van der Graaf ‘dienstbaar zijn aan de praktijk’. Zij vrijgemaakte collega ds. Vreugdenhil merkt op dat in het gereformeerde denken de verantwoordelijkheid voor wie voortgaat in een dienst toch primair bij de plaatselijke kerkenraad ligt.

Het deputaatschap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt legt zelf de prioriteiten op dit moment bij het overleg met Christelijk- en vooral Nederlands-gereformeerden. Zoals bekend staan de Nederlands-Gereformeerden en de Gereformeerd-Vrijgemaakten historisch dichtbij elkaar, gelet op het feit dat de onderlinge scheuring in de jaren zestig (1967) plaatsvond.

Foto: Ds. Henk Messelink