8 procent meer bezoekers

Het aantal bezoekers aan de website van de Raad van Kerken is in 2012 toegenomen met acht procent. Daarmee zet de stijging door die enkele jaren geleden inzette, en die in 2011 – naar nu blijkt – tijdelijk stagneerde.

Er zijn in het achterliggende jaren enkele vernieuwingen doorgevoerd op de website, die goed uitpakken. Allereerst is de nieuws streamer toegevoegd aan de site, waardoor andere websites het laatste nieuws van www.raadvankerken.nl direct op hun site kunnen laten zien. Er zijn diverse plaatsen die gebruik maken van deze service, plaatsen zoals Gouda, Delft en de provinciale raad van Groningen en Drenthe. Verschillende mensen klikken vanaf die websites door op actueel nieuws van deze site.

Er zijn ook andere verbindingen tussen de websites van diverse raden van kerken en de landelijke raad. Enkhuizen heeft er een speciaal embleem voor. En Leusden plaatst de e-flits van de landelijke Raad. Op de site van de landelijke Raad staan omgekeerd onder ‘links’ vele tientallen websites van plaatselijke sites. Als er plaatselijke of regionale raden zijn die nog willen worden toegevoegd, kan men dat melden (rvk@raadvankerken.nl).

De groei heeft zich verder kunnen doorzetten, doordat diverse onderdelen van de site een eigen gezicht hebben gekregen. Wie op het onderdeel vluchtelingen (zie gele balk) klikt, krijgt diverse subthema’s in beeld die met de actualiteit en de campagnes samenhangen die de projectgroep uitzet. Rob den Boer verzorgt als eindredacteur dit onderdeel. In minder dan een jaar tijd werd het onderdeel ‘vluchtelingen’ samen met het onderdeel ‘vieren’ één van de meest bezochte onderdelen van de site.

Joost Kahmann en Tini Brugge verzorgen de groene websites van de Raad van Kerken. Af en toe sturen ze een bericht dat op de hoofdpagina kan worden gepresenteerd, zodat zaken van milieu, recepten en bloemschikken bij een breder publiek onder de aandacht komen. Verder zijn de groene sites handig te bereiken via de logo’s die onder aan de pagina te vinden zijn.

Jaarlijks bezoeken een kleine honderdduizend mensen de website van de Raad. Populair zijn onder meer de oecumenelezing, afgelopen jaar verzorgd door prof. dr. Mechteld Jansen, de vastbrief van mgr. Wim Eik en de actuele berichten over de dooperkenning.

Het bureau van de Raad hecht ook aan de link met de internationale oecumene. Vandaar dat er links bij de emblemen te vinden zijn naar de Wereldraad en naar de Europese Kerkenconferentie. Er is in 2012 naast de al aanwezige Engelse site (die een bezoekerstal kende in 2012 van ongeveer 3000 bezoekers) een Duits onderdeel van de site gestart. Andreas Wöhle heeft voor de Raad het document van de dooperkenning in het Duits vertaald en Margriet Gosker bracht een meer beschouwende tekst in voor het Duitse deel. Het bureau heeft niet de ambitie alle stukken in het Engels en het Duits aan te bieden, maar waar de vragen steeds terugkeren of er een mogelijkheid is om op eenvoudige wijze een Engelse of Duitse versie toe te voegen aan dit onderdeel, wordt de kans aangegrepen. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of er zijn tussen de tien en twintig buitenlandse bezoekers. Het aantal Engelse bezoekers ligt een fractie hoger dan het aantal Duitse bezoekers.

Dinsdag en woensdag zijn topdagen qua bezoek; in het weekend loopt het aantal bezoekers terug. De meeste mensen komen op de website tussen 14.00 uur en 15.00 uur en ook van 11.00 tot 12.00 uur ligt het aantal hoog. Maar zelfs – geloof het of niet – ’s nachts zijn er dagelijks (of zeg je in deze contact nachtelijks) een handvol mensen die de website raadplegen. Qua maand is de maand januari het drukst bezocht. Dat is ook logisch, gelet op belangrijke activiteiten zoals de Week van Gebed, de Oecumenelezing en In Vrijheid Verbonden.