Beraadsdag 2012

Op 3 november as. houdt de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken haar jaarlijkse Beraadsdag. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. De toegang is gratis, voor de lunch wordt gezorgd.

U kunt meer horen over het rapport van de ombudsman over Vreemdelingendetentie, maar er zal ook een presentatie worden gehouden over het nieuwe College voor de Rechten van de Mens, met speciale aandacht voor de vraag of je mensenrechten voor een ongedocumenteerde kunt opeisen.  

Bright Richards zal betogen dat elk mens, of hij nu legaal of niet legaal hier is, het recht heeft op ontwikkeling, ook als hij of zij ingesloten zit in de vreemdelingenbewaring.

Nieuwsgierig geworden? Kijk in het programma, en meldt u aan om op 3 november naar Amersfoort te komen, de dag vindt plaats in de Bergkerk in Amersfoort, aanmelden kan via rvk@raadvankerken.nl.

Lees ook de brief aan de informateurs met adviezen en aandachtspunten van het College voor de Rechten van de Mens i.o. voor de kabinetsformatie.

Foto: www.bergkerkamersfoort.nl. 

Programma Beraadsdag projectgroep Vluchtelingen Raad van Kerken op 3 november 2012 in de Bergkerk  te Amersfoort.

Dagvoorzitter: Jan van der Kolk, voorzitter projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken

10.00 uur: Inloop koffie/thee

10.30 uur: Welkom door ds. Klaas van der Kamp, secretaris Raad van Kerken

10.40 uur: Geschonden rechten. Inleiding door de substituut van de Nationale Ombudsman, mevrouw  Mr. Adriana Stehouwer. 

11.10 uur: Welke mensenrechten heeft Nederland geratificeerd, maar worden niet aan vreemdelingen toegekend? Vraaggesprek tussen Pim Verhallen, gepensioneerd mensenrechten deskundige van ICCO en Geesje Werkman, lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

11.25 uur: Het recht op ontwikkeling, een recht van mensen ook als je geen papieren hebt of als je in de gevangenis zit. Door Bright Richards, kunstenaar en bekend van de voorstelling ‘As I left my fathers house’. 

11.50 uur: Vragen aan de inleiders met discussie

12.15 uur: Bewustwordingscampagne, met Carel Bertram, lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken.

12.25 uur: Presentatie van de werkgroepen die ’s middags plaats vinden

12.30 uur: Lunch

13.15 uur: Werkgroepen

a) Vreemdelingenbewaring o.l.v. Jacob de Jonge, met medewerking van de ombudsman. Vraag: hoe krijgen we de adviezen van de ombudsman doorgevoerd, wat kunnen wij daaraan bij dragen? 

b) Een nieuw College voor de Rechten van de Mens, met mw. Mr. T.E. (Ite) van Dijk, senior projectmedewerker Nederlands van het College voor de Rechten van de Mens.

c) Ongedocumenteerden. Welke rechten hebben zij en hoe komen ze aan dit recht? O.l.v. Rian Ederveen, lid van de projectgroep Vluchtelingen.

d) Mensenrechten van asielzoekers en ongedocumenteerden o.l.v. Godefroid Nimbona, lid van de projectgroep Vluchtelingen, met medewerking van de heer Pim Verhallen. Hoe help je de mensenrechten van mensen zonder papieren een stap dichter binnen het bereik te krijgen?   

e) Ethiek van hulpverlening aan mensen zonder rechten, o.l.v. Trees Wijn, voormalig lid van de projectgroep Vluchtelingen.

f) Update wet- en regelgeving, onder leiding van John van Tilborg en Tim Noordhof, beiden lid van de projectgroep Vluchtelingen.

Alle workshops leveren een statement met een vraag aan de Raad van Kerken in.

14.30 uur: Plenaire terugkoppeling van de workshops

15.00 uur: Thee/koffie-pauze

15.15 uur: Afsluitende viering

15.45 uur: Naar huis.

Wij vragen uitdrukkelijk aan mensen die komen om een asielzoeker, vluchteling, of ongedocumenteerde mee te nemen

Aanmelding: rvk@raadvankerken.nl