Twitteraars over Malieveld

Jonge mensen onder de dertig jaar maakten zeker een derde van de bezoekers uit die zaterdag 6 oktober het Malieveld in Den Haag hebben bezocht. Op de manifestatie ‘Wij kiezen voor eenheid’ kwamen ook veel mensen af met een achtergrond bij evangelische christenen en pinkstergemeenten. Daarmee laat de oecumenische beweging een verbreding zien, nadat de meer vrijzinnige groepen en de historische kerken sinds het midden van de vorige eeuw elkaar opzochten.

Op Twitter meldden zich enkele tientallen twitteraars die de gebeurtenissen in Den Haag van commentaar voorzagen. Gelet op de regen in de achterliggende nacht was er nogal wat modder op het Haagse grasveld ontstaan. Op het moment dat Sleebos, De Korte en Plaisier de voeten van zes jongeren moesten wassen, verleidde dat Wilkin van de Kamp, de evangelische voorganger uit Aalten die mede-initiatiefnemer van het evenement is tot de opmerking: ‘Symbolisch dat we hier door modderpoel met vieze voeten kwamen’. ‘Dit is een historische dag’, tekende een andere tweet op uit de mond van Wilkin van de Kamp. ‘Bewust in Den Haag als ‘konings- en regeringsstad’. Niet: ‘Kijk ons eens goed bezig’.

De media hadden ook aandacht voor het evenement. Jong Katholiek was er en Andries Knevel van De Wereld Draait Door. Toen Pownews zich meldde leidde dat tot weinig instemming:  ‘Meeste mensen lijken niet zo happig een reactie te geven voor de microfoon’, twitterde iemand onder hashtag wkve.

Financieel is het houden van zo’n dag een stap in geloof. Maurice Hoogendoorn twitterde dan ook: ‘Deze dag kost 80.000 euro, zegt Wilkin. Al 20.000 binnen. Moet lukken in een collecte, gelooft hij. ‘De eerste 100 euro is van mij’’.

Dezelfde Maurice ging in op de schuldbelijdenissen: ‘Arjan Plaisier belijdt schuld voor protestantse kerk die rkk ‘als antichrist beschouwde en te gemakkelijk in de breuk berustte’’. En Gert-Jan Segers, tweede kamerlid voor de ChristenUnie twitterde: ‘De bonte verzameling van 3000 christenen op het Malieveld lieten vandaag iets zien van het wonder van de kerk. De eenheid in Christus’.

Martin Bloemendal twitterde: ‘Dit zijn waardevolle momenten, bijzondere woorden. Ja, er is hoop op eenheid! En Heer, kom onze ongelovigheid te hulp. Ontferm U Heer’.

De twitteraar Patrick, echtgenoot van vier kinderen, twitterde: ‘Mooi om te zien hoe oude en jonge generaties hun fouten naar elkaar toegeven en dat er verlangen naar eenheid is’.

De bezoekers hieden een dag van vasten in Den Haag. Er was wel water om de honger enigszins op te vangen. Roderick Vonhögen, de rkk-mediapastor twitterde: ‘Persbericht: Gratis water op het Malieveld bij ‘Wij kiezen voor eenheid’ – ook de hemel helpt een handje ;)’.

De Raad van Kerken heeft in de periode voorafgaand aan de manifestatie waardering uitgesproken voor het initiatief en tegelijk gevraagd om een vervolg te geven richting de officiële kerken en georganiseerde groepen, waar het gaat om oecumenisch commitment. In een radiogesprek met ds. Willem van ‘t Spijker, christelijk-gereformeerd predikant in Hilversum, is het thema ook aan de orde gesteld. Onder de titel ‘Verleidelijkheid van kerk’ kan het gesprek nog worden afgeluisterd (op de linker kant van deze pagina is het thema te vinden).

Foto: Wilkin van de Kamp