Successie via broche

Ds. Margarithe Veen heeft een broche gekregen bij haar intrede als predikante onlangs in het Friese Achlum-Hitzum. De bijzondere speld staat symbool voor het vrouwelijk ambtsdragerschap in Friesland.

Aukje Elsinga ontving de broche bij haar 25 jarige jubileum in Opsterland-Noord. Zij werkte vanaf 1954 eerst als werker in kerkelijke arbeid en vanaf 1973 als predikant. Hiermee was zij de eerste vrouwelijke predikante in de noordelijke provincie. Kort voor haar overlijden in 1996 heeft ze het kleinood gegeven aan ds. Dini Stavenga – van der Waals, die de speld altijd op haar toga droeg. Ds. Margarithe Veen kreeg het symbool in april bij haar intrede in de buurt van Franeker uit handen van ds. Dini Stavenga, die vertelde dat de broche in bezig behoort te zijn van een dienstdoende predikant.

Het bestaan van de broche kwam aan de orde bij de bespreking in de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap van de Raad van Kerken op 11 juni. De beraadgroep evalueerde de eerder gehouden studiedag over apostoliciteit, waarbij als één van de aspecten de doorgaande lijn van wijdingen aan de orde is geweest. De broche kan op een bepaalde manier symbool staan voor een eigen apostolische lijn.

De Raad van Kerken heeft in maart dit jaar een studiedag gehouden over de apostoliciteit. De erkenning van het ambt in de diverse kerken wordt als basis gezien voor veel van de oecumenische discussies. Of het nu gaat over het avondmaal of over de doop, steeds weer duikt impliciet de ambtsdiscussie op. Reden voor de Raad om er eerder een studiedag over te beleggen. De discussie vond plaats rond het document ‘De apostoliciteit van de kerk’ van lutherse en rooms-katholieke theologen. ‘Dr. Karel Blei gaf bij de studiedag aan,  dat er sprake  is van asymmetrie; kerken die de apostoliciteit meer vanuit het charisma of de gemeente laten opkomen kunnen eenvoudiger meegaan in het ambtsconcept van een ander dan kerken die sterk episcopaal georiënteerd zijn.

De beraadgroep besloot om de inventarisatie van de studiedag op rij te zetten, daarbij ook te letten op elementen die men in verschillende kerken gemeenschappelijk heeft, om dat vervolgens in een rapportage aan het Moderamen en de Raad te doen toekomen.

De beraadgroep heeft verder besloten om mee te werken aan de opzet van een studiedag over de afschaffing van de slavernij en de onderliggende theologie van slavernij. Het is de bedoeling om daar in maart 2013 een studiemiddag aan te wijden.

Wie de inleidingen van de studiedag nog eens wil nalezen, kan hier klikken. De bijdrage van dr. Karel Blei was de opmaat, waarop anderen reageerden. Dr. Margriet Gosker gaat in haar bijdrage in op de ruimte voor vrouwen in het ambt.

Lezingen
Karel Blei

Mattijs Ploeger

Henk Bakker

Markus Matthias

Margriet Gosker

 

Foto: Ds. Margarithe Veen in burgertenue na afloop van een mis in Achlum, gehouden op Hemelvaartsdag (dauwtrarppen).